KONCEPCJA PROGRAMOWA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 53

15 lutego 2022

Multiconsult Polska przygotowuje koncepcję rozbudowy z analizą możliwości budowy obwodnic drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec – Kadzidło wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Głównym celem inwestycji jest poszerzenie drogi, przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań oraz budowa i przebudowa zatok autobusowych. Dla pieszych uczestników ruchu powstać mają chodniki, a dla rowerzystów ścieżki. Ponadto zostanie przeprowadzona analiza techniczna możliwości budowy obwodnic.

Odcinek drogi krajowej nr 53 Myszyniec – Kadzidło, leżący w województwie mazowieckim, liczy około 20 km.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

OBWODNICA BIELSKA-BIAŁEJ

15 lutego 2022

Multiconsult Polska zarządzał jako Inżynier Kontraktu i pełnił nadzór inwestorski zgodnie z warunkami FIDIC nad budową północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu drogi S-69. Projekt obejmował budowę 9,1km nowej drogi ekspresowej oraz modernizację 2,75km istniejącej drogi oraz budowę 52 obiektów mostowych oraz dwóch mostów w ciągu drogi S69.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

 • zarządzaniem kontraktem,
 • nadzór nad pracami budowlanymi i ich odbiór,
 • potwierdzanie wykonanych robót i miesięcznych płatności,
 • ocena zgodności postępu prac z harmonogramem rzeczowym i finansowym,
 • rozstrzyganie roszczeń,
 • wspieranie GDDKiA we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją kontraktu.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

OBWODNICA SZCZECINKA

15 lutego 2022

Multiconsult Polska Sp. z o.o. pełnił nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzał kontraktem dla zadania -Projekt i budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S11

Zakres projektu:

 • budowa nowego odcinka drogi ekspresowej klasy S,
 • budowa dwupoziomowych bezkolizyjnych przejazdów dla dróg poprzecznych przecinających drogę ekspresową,
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu i nad drogą ekspresową i łącznikiem (wiadukty, mosty, przepusty, przejścia dla zwierząt),
 • budowa skrzyżowań,
 • budowa odcinków dróg publicznych uzupełniających istniejącą sieć dróg,
 • budowa dróg serwisowych służących obsłudze terenów przyległych do drogi,
 • budowa ciągów pieszych i rowerowych oraz zatok autobusowych,
 • budowa kanalizacji deszczowej, rowów odwodnieniowych i zbiorników retencyjnych,
 • budowa kanalizacji teletechnicznej,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (zieleń ochronna, urządzenia podczyszczające wody opadowe, ekrany akustyczne),
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu kolejowego i ogrodzenia drogi,
 • budowa elementów systemu zarządzania ruchem drogowym i kolejowym,
 • budowa oświetlenia,
 • przebudowa istniejących dróg i zjazdów,
 • przebudowa istniejących urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, melioracyjnych, sieci gazowych i instalacji sanitarnych.

Obwodnica Szczecinka jest dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Droga ma długość 12 km, omija Szczecinek od wschodu i wyprowadza z miasta ruch tranzytowy w ciągu DK nr 11. Na włączeniach w istniejącą DK nr 11 zlokalizowano ronda, a na samej obwodnicy dwa węzły drogowe. Węzeł Szczecinek-Centrum połączył obwodnicę z DK nr 20, a węzeł Szczecinek-Wschód z terenami przemysłowymi.

Inwestycję realizowało konsorcjum firm EUROVIA POLSKA SA i WARBUD SA.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

AUTOSTRADA A1

15 lutego 2022

Multiconsult Polska pełnił rolę Niezależnego Inżyniera przy projekcie budowy autostrady A1 na odcinkach Rusocin – Nowe Marzy oraz Nowe Marzy – Toruń, budowanych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

 • przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez wykonawcę w formule “projektuj i buduj”,
 • przegląd projektu wykonawczego i jego zgodności z zatwierdzonym projektem,
 • nadzór nad budową oraz monitoring zgodności pracy wykonawcy z systemem jakości,
 • rozstrzyganie roszczeń, ocena postępu prac oraz przygotowywanie certyfikatów płatności,
 • monitorowanie zgodności działań operatora z umową koncesyjną.

Okres: 2005-2012 (od 2012 Multiconsult Polska pełni rolę Niezależnego Inżyniera podczas okresu Eksploatacji i Utrzymania)

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024

AUTOSTRADA A2

15 lutego 2022

Multiconsult Polska pełnił rolę niezależnego inżyniera w ramach kontraktu FIDIC oraz sprawował nadzór inwestorski zgodnie z polskim prawem budowlanym.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

 • zarządzanie kontraktem,
 • przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez wykonawcę w formule “projektuj i buduj”,
 • nadzór nad pracami budowlanymi oraz pełnienie roli niezależnego inżyniera w ramach kontraktu FIDIC,
 • rozstrzyganie roszczeń, ocena postępu prac oraz przygotowywanie certyfikatów płatności,
 • doradztwo oraz audyt w okresie utrzymania i eksploatacji.

Okres: 2002-2012 (od 2012 Multiconsult Polska pełni rolę Niezależnego Inżyniera podczas okresu Eksploatacji i Utrzymania)

Zdjęcie: strona internetowa AWSA.

Aktualności

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

 • Decyzja środowiskowa dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

  W kwietniu br. klauzulę ostateczności uzyskała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą. Istotnym elementem postępowania było przeprowadzenie procedury oddziaływania transgranicznego, niezbędnej z uwagi na planowany przebieg [...]

  5 czerwca 2024

 • Spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej

  W maju br. odbyła się seria spotkań ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, podczas których prezentowaliśmy możliwe ścieżki rozwoju zawodowego absolwentów uczelni technicznych. Z przyszłymi inżynierami o [...]

  24 maja 2024