Do dyspozycji inwestorów i generalnych wykonawców oddajemy zespół geodetów, mających wieloletnie doświadczenie w realizacji skomplikowanych zadań inwestycyjnych oraz szeroką wiedzę na temat procedur administracyjno-prawnych.

W pracy terenowej stosujemy najnowsze technologie pomiarowe oraz wysokiej jakości sprzęt geodezyjny, a także specjalistyczne oprogramowanie do analizy i przetwarzania zebranych danych.

Prowadzimy geodezyjną obsługę nieruchomości, oferując klientom realizację zespołu czynności formalnych i geodezyjnych prowadzących do sporządzenia dokumentacji dotyczącej oznaczenia nieruchomości. Do projektowania infrastruktury liniowej wykorzystujemy szybką i precyzyjną technologię fotogrametrii, a dzięki integracji z danymi pozyskanymi za pomocą skaningu laserowego na potrzeby klientów uzyskujemy trójwymiarową informację o zadaniu inwestycyjnym. Wykonujemy modele 3D, numeryczne modele terenu przydatne do sporządzania opracowań drogowych, kolejowych czy hydrologicznych. Przygotowujemy ortofotomapy i numeryczne modele terenu niezbędne na etapie projektowania inwestycji. Sporządzamy modele, które pozwalają przygotować bilanse robót ziemnych.

Prowadzimy także nadzory geodezyjne, kontrolując newralgiczne elementy budowy, dbając o poprawność realizacji inwestycji w tym obszarze. Oferujemy również usługi w zakresie wyceny nieruchomości, sporządzania operatów szacunkowych oraz ekspertyz rynku nieruchomości.        

Obecnie w procesie inwestycyjnym, w tym także w opracowaniach liniowych w inwestycjach infrastrukturalnych, coraz szersze zastosowanie znajduje BIM. BIM to cyfrowy prototyp, model 3D obiektu, nasycony informacjami i połączony z szeroką bazą danych. Umożliwia zarządzanie całym procesem inwestycyjnym i sprawne prowadzenie np. koordynacji wielobranżowych, a także przygotowywanie zestawień, kosztorysów i harmonogramów. BIM jest wykorzystywany na etapie projektowania, realizacji prac budowlanych, ale zawarty w nim zestaw danych to również wsparcie w procesie zarządzania i użytkowania obiektu przez właścicieli i zarządców infrastruktury czy budynków.

W Multiconsult Polska towarzyszymy klientom i partnerom na każdym etapie procesu inwestycyjnego, wspieramy wiedzą oraz kompetencjami, łącząc nowoczesne podejście z doświadczeniem i bezpieczeństwem.

Wybrane projekty