Specjalizujemy się we wszystkich kluczowych obszarach dotyczących kolei w tym w budowie, modernizacji oraz remontach torowych układów kolejowych,  budowie i remontach trakcji kolejowej, robotach ziemnych i budowach podtorza, systemach odwadniających, obiektach inżynieryjnych, robotach kubaturowych (budynki stacyjne, lokomotywownie, nastawnie i perony), instalacjach elektrycznych i elektroenergetycznych, projektowaniu dróg, teletechnice i telekomunikacji, sterowaniu ruchem kolejowym.

Obecnie projekty w sektorze kolejowym wymagają zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu. Naszą odpowiedzią na szybki rozwój rynku kolejowego w Polsce jest pozyskanie do współpracy specjalistów takich obszarów jak: nawierzchnia kolejowa i podtorze, sieci trakcyjne i zasilanie, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacja, budynki kolejowe, obiekty inżynieryjne.

 

Zdobyta dotychczas na rynku polskim  praktyka, w połączeniu z doświadczeniem grupy Multiconsult Polska, pozwala nam zapewnić  usługi najwyższej jakości. Staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów, wprowadzając innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania.

 

 

Wybrane projekty