Oferujemy szeroki zakres doradztwa w obszarze geologii, hydrogeologii, ochrony środowiska oraz wsparcia biznesu.

Obszary naszej działalności:

 • geologia inżynierska,
 • geotechnika,
 • geologia złożowa,
 • kartografia geologiczna,
 • hydrogeologia,
 • hydrologia,
 • odnawialne źródła energii,
 • geotermia,
 • wnioski o dofinansowanie,
 • studia wykonalności,
 • audyty środowiskowe,
 • remediacje,
 • badania laboratoryjne wytrzymałości gruntów i skał jako podłoża budowlanego,
 • badania laboratoryjne stanu zanieczyszczenia gruntów, wód i ścieków.