Multiconsult Polska to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Multiconsult posiada ponad 109 lat doświadczenia i oferuje usługi między innymi w zakresie planowania i projektowania, inżynierii, zarządzania projektami, doradztwa środowiskowego i społecznego, doradztwa technicznego i strategicznego oraz nadzoru i realizacji projektów.

Zespół Multiconsult Polska, czyli polskiej spółki firmy Multiconsult (do 15 września 2014 roku jako WS Atkins – Polska) istnieje od 1992 roku.

Multiconsult Polska zatrudnia na stałe ponad 170 pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje i niezbędne uprawnienia.

Jako firma działająca od wielu lat na polskim rynku Multiconsult wyróżnia się bardzo dobrą znajomością lokalnych uwarunkowań, polskich i unijnych przepisów, najnowszych technologii w zakresie infrastruktury i przemysłu.

Wiedzę i doświadczenie zdobyliśmy w wielu projektach realizowanych zarówno w kraju, jak i zagranicą. Nasi eksperci prowadzą także szkolenia, między innymi dla pracowników administracji publicznej.