OBWODNICA BIELSKA-BIAŁEJ

KLIENT: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Multiconsult Polska zarządzał jako Inżynier Kontraktu i pełnił nadzór inwestorski zgodnie z warunkami FIDIC nad budową północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu drogi S-69. Projekt obejmował budowę 9,1km nowej drogi ekspresowej oraz modernizację 2,75km istniejącej drogi oraz budowę 52 obiektów mostowych oraz dwóch mostów w ciągu drogi S69.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • zarządzaniem kontraktem,
  • nadzór nad pracami budowlanymi i ich odbiór,
  • potwierdzanie wykonanych robót i miesięcznych płatności,
  • ocena zgodności postępu prac z harmonogramem rzeczowym i finansowym,
  • rozstrzyganie roszczeń,
  • wspieranie GDDKiA we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją kontraktu.

Wybrane projekty