Przygotowanie i przeprowadzenie z sukcesem inwestycji budowlanej jest ogromnym wyzwaniem, które niesie ze sobą wiele czynników ryzyka, często będącego poza kontrolą jej interesariuszy.

Eksperci Multiconsult towarzyszą swoim klientom na każdym z etapów realizacji inwestycji, oferując najwyższą jakość usług i proponując różnorodne możliwości wykorzystania zbieranych i opracowywanych danych w celu poprawienia efektywności, wykorzystując nowoczesne narzędzia i metodyki, w tym BIM.

 

Metodyka BIM to zastosowanie narzędzi i procesów związanych z zarządzaniem informacjami dotyczącymi budowli. Poprawnie zaimplementowana, może pozwolić lepiej oszacować ryzyka i przyczynić się do realizacji lepszych technicznie i efektywniejszych ekonomicznie obiektów budowlanych, przyjaźniejszych dla użytkowników i środowiska.

 

 

W czym się specjalizujemy:

  • Projektowanie z wykorzystaniem metodyki BIM
  • Przygotowanie modeli BIM dla każdego z etapów realizacji inwestycji
  • Koordynacja modeli w BIM
  • Usługi BIM Managera oraz Information Managera
  • Inwentaryzacja 3D + modelowanie
  • Analizy – zarówno samych modeli, jak i z wykorzystaniem modeli
  • Doradztwo Techniczne BIM
  • Usługi konsultingowe i wdrożeniowe
  • Nadzór inwestorski z wykorzystaniem metodyki BIM