Wykwalifikowani konsultanci i inżynierowie Multiconsult Polska realizując zadania – zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju – uwzględniają takie elementy jak: zagrożenie powodzią, zanieczyszczenie powietrza i wody, erozje gruntów czy systemy odprowadzania wody i ścieków. Nasz zespół dostarcza kompleksowe wparcie inwestycyjne, począwszy od planowania, poprzez sporządzenie wymaganej dokumentacji w celu otrzymania koniecznych pozwoleń administracyjnych, aż po realizację danego przedsięwzięcia.

Koncentrujemy się na wdrażaniu w powierzonych nam projektach szeroko rozumianego zarządzania środowiskowego. Dzięki naszym usługom doradczym, szereg firm z różnych branż, posiada skuteczne i efektywne systemy zarządzania środowiskowego, potwierdzone stosownymi certyfikatami.

 

Multiconsult Polska posiada ugruntowaną pozycję na polskim rynku usług środowiskowych. Zawdzięcza ją przede wszystkim stosowaniu i rozumieniu polskich oraz europejskich prawnych regulacji środowiskowych, a także stałemu wdrażaniu międzynarodowych doświadczeń techniczno-inżynieryjnych.

 

Wybrane projekty