DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA OBWODNICY ZWOLENIA

KLIENT: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Na zlecenie GDDKiA firma Multiconsult Polska przygotowuje dokumentację określającą istotne parametry inwestycji planowanej w ciągu drogi krajowej nr 79. Zadaniem Wykonawcy jest wyznaczenie zakresu rzeczowego oraz finansowego tego przedsięwzięcia, a także przygotowanie i przeanalizowanie wariantów przebiegu obwodnicy. Ponadto Spółka wykona opracowania środowiskowe i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana obwodnica zlokalizowana będzie w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim. Będzie jednojezdniową drogą klasy GP. Jej celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, usprawnienie komunikacji oraz poprawa bezpieczeństwa na tym obszarze. Docelowo trasa łączyć się będzie z drogą ekspresową S12.
Ten projekt to kolejne zadanie dotyczące dokumentacji projektowych dla miejskich obwodnic. Firma Multiconsult Polska wykonuje również STEŚ-R dla obwodnicy Nowego Targu oraz obwodnicy miejscowości Wschowa. Prowadzi także prace projektowe dla obwodnicy Ostrołęki.

Wybrane projekty