Wierzymy, że kluczem do skutecznie przeprowadzonego procesu inwestycyjnego jest jego właściwe przygotowanie. Prawidłowa i sprawna realizacja inwestycji, tak kubaturowej, jak i liniowej wymaga właściwego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, sporządzenia projektu robót geologicznych, opinii geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej. Nasz wykwalifikowany zespół zapewnia wsparcie dla inwestora mając na uwadze efektywność całego procesu i dbałość o stan środowiska naturalnego.

Zasoby naturalne szanujemy i traktujemy jako wspólne dobro. Przedmiotem naszej szczególnej troski jest woda – projektujemy obszary ochronne zbiorników wód podziemnych oraz strefy ochronne ujęć wód podziemnych, sporządzamy instrukcje gospodarowania wodami. Świadczymy usługi w zakresie hydrogeologii i hydrologii, ale także geotechniki, kartografii geologicznej oraz geologii złożowej.

 

Ideę zrównoważonego rozwoju od lat wdrażamy w naszą rzeczywistość. Nasi eksperci od ponad 20 lat zajmują się rozwojem geotermii w Polsce, mają szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii.

 

Obszary naszej działalności:

 • geologia inżynierska,
 • geotechnika,
 • geologia złożowa,
 • kartografia geologiczna,
 • hydrogeologia,
 • hydrologia,
 • odnawialne źródła energii,
 • geotermia,
 • wnioski o dofinansowanie,
 • studia wykonalności,
 • audyty środowiskowe,
 • remediacje,
 • badania laboratoryjne wytrzymałości gruntów i skał jako podłoża budowlanego,
 • badania laboratoryjne stanu zanieczyszczenia gruntów, wód i ścieków.

Wybrane projekty