Multiconsult GeoAnalytics to zespół specjalizujący się w systemach informacji przestrzennej, bazach danych i analizach przestrzennych. Zespół oferuje wsparcie z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi, technik i danych GIS na etapie przygotowawczym, projektowym i realizacyjnym.

MAPY

Multiconsult Polska ma bogate doświadczenie w dziedzinie kartografii i systemów GIS, dzięki czemu dysponuje bogatym zasobem własnych map topograficznych odpowiadających danym w skali 1:5000. Poza elementami topograficznymi mapy zawierają takie dane, jak precyzyjna sieć infrastruktury komunikacyjnej, lokalizacje budynków powiązane z punktami adresowymi lub ukształtowanie terenu.

 

DANE

Zespół GIS specjalizuje się w tak zwanym GeoEnrichment, czyli wzbogacaniu zbiorów danych przestrzennych o inne dane z nimi powiązane, a także w lokalizowaniu w przestrzeni danych, które na pierwszy rzut oka nie posiadają odniesienia do położenia na mapie. Dysponujemy bogatymi zbiorami danych o zagrożeniach środowiskowych, uwarunkowaniach planistycznych, strukturze demograficznej i ekonomicznej oraz o nieruchomościach.

 

ANALIZY

Posiadamy własne modele do wykonywania analiz przestrzennych z wykorzystaniem dużych, łączonych zbiorów danych odpowiadających na konkretne potrzeby klienta. Specjalizujemy się w analizach ryzyka środowiskowego, optymalnych lokalizacji obiektów, bliskości i konkurencyjności, uwarunkowań przestrzennych i konfliktów z otoczeniem. Wiedza i doświadczenie pomagają nam dopasować zakres analiz do oczekiwań klienta i wyzwań projektowych.