Współpracujemy z inwestorami i klientami z różnych branż przemysłu, energetyki, rynku nieruchomości komercyjnych oraz gospodarki wodnej i morskiej, którym zapewniamy kompleksowe doradztwo techniczne na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego – od audytów terenów pod lokalizacje nowych obiektów, poprzez audyty due diligence, opracowywanie ogólnych koncepcji planistycznych i inwestycyjnych, studiów wykonalności, analiz chłonności nieruchomości, po projektowanie i nadzór.

Główny zakres działalności zespołu obejmuje analizy problemów z branż technicznych, analizy strategiczne, projektowanie i nadzory nad realizacją inwestycji oraz wsparcie w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi. Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie w realizacji projektów wymagających jednoczesnej analizy wielu czynników wpływających na inwestycje i funkcjonowanie jednostek gospodarczych. Nasz multidyscyplinarny zespół łączy wiedzę techniczną, środowiskową, prawną, ekonomiczną i społeczno-gospodarczą, co pozwala nam na szerokie spojrzenie na potrzeby naszych klientów. W efekcie wieloletniej pracy z różnorodnymi organizacjami w Polsce i zagranicą potrafimy zarówno dobrze zrozumieć i ukierunkować się na potrzeby konkretnego klienta, jak i zaproponować skuteczne metody osiągania zamierzonych celów. Nasze zasady działania i wyróżniające nas cechy to:

 

  • wieloletnie doświadczenie w pracach o charakterze konsultingowym,
  • ukierunkowanie na potrzeby i interes klienta,
  • różnorodność doświadczeń projektowych pod względem branż, lokalizacji, wymagań,
  • umiejętność dostosowania poziomu usług do konkretnych wymagań zamawiającego,
  • doświadczenie w wykonywaniu opracowań z zakresu analiz technicznych, ochrony środowiska, analiz socjoekonomicznych oraz opracowań strategicznych,
  • umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych technik i oprogramowania,
  • umiejętne łączenie doświadczenia środowiskowego z technicznym i prawno-ekonomicznym, które pozwala na dostarczanie klientom kompleksowych produktów i usług,
  • sprawdzone systemy koordynacji, planowania i zarządzania,
  • wsparcie i pomoc zespołu specjalistów technicznych z Polski i Norwegii,
  • gwarancja zachowania poufności danych.