KONCEPCJA PROGRAMOWA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 53

KLIENT: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Multiconsult Polska przygotowuje koncepcję rozbudowy z analizą możliwości budowy obwodnic drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec – Kadzidło wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Głównym celem inwestycji jest poszerzenie drogi, przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań oraz budowa i przebudowa zatok autobusowych. Dla pieszych uczestników ruchu powstać mają chodniki, a dla rowerzystów ścieżki. Ponadto zostanie przeprowadzona analiza techniczna możliwości budowy obwodnic.

Odcinek drogi krajowej nr 53 Myszyniec – Kadzidło, leżący w województwie mazowieckim, liczy około 20 km.

Wybrane projekty