AUTOSTRADA A2

KLIENT: Autostrada Wielkopolska S.A.

Multiconsult Polska pełnił rolę niezależnego inżyniera w ramach kontraktu FIDIC oraz sprawował nadzór inwestorski zgodnie z polskim prawem budowlanym.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • zarządzanie kontraktem,
  • przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez wykonawcę w formule “projektuj i buduj”,
  • nadzór nad pracami budowlanymi oraz pełnienie roli niezależnego inżyniera w ramach kontraktu FIDIC,
  • rozstrzyganie roszczeń, ocena postępu prac oraz przygotowywanie certyfikatów płatności,
  • doradztwo oraz audyt w okresie utrzymania i eksploatacji.

Okres: 2002-2012 (od 2012 Multiconsult Polska pełni rolę Niezależnego Inżyniera podczas okresu Eksploatacji i Utrzymania)

Zdjęcie: strona internetowa AWSA.

Wybrane projekty