Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku Iłża – Lipsko

30 kwietnia 2024

Multiconsult Polska sprawuje nadzór inwestorski nad modernizacją odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Lipsko w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”.

Inwestycja obejmuje 30 km drogi, z czego 25-kilometrowy odcinek zostanie poprowadzony w nowym śladzie. Pozostały fragment będzie prowadził w dotychczasowym przebiegu. W ramach przedsięwzięcia przebudowanych zostanie 19 skrzyżowań trasy z drogami gminnymi i powiatowymi. Powstanie 29 obiektów inżynierskich, w tym wiadukt nad ulicą Wójtowską i most nad rzeką Iłżanką w Iłży oraz most nad rzeką Krępianką w miejscowości Jawor Solecki. Dla poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w ciągu drogi powstaną dwa ronda. Ponadto zostanie wybudowanych 26  przepustów i przejść dla zwierząt.

 

Inwestycję realizuje firma STRABAG. Wartość przedsięwzięcia to 277 milionów złotych. Planowany czas zakończenia robót to koniec roku 2026.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

Nadzór nad projektowaniem i budową obwodnicy Lipska

30 kwietnia 2024

Multiconsult Polska pełni nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządza kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79”. Inwestycja dotyczy realizacji ponad 6 km drogi klasy GP, położonej w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Początek obwodnicy Lipska znajduje się około 350 metrów na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 754, koniec około 500 metrów od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej numer 747.

Celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie z centrum miasta ciężkiego ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową numer 79. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Lipsku. Inwestycja usprawni również ruch w kierunku Warszawy.

 

Wykonawcą robót jest firma Budimex SA.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

Dokumentacja przedprojektowa dla zachodniej obwodnicy Pszczyny

24 stycznia 2024

Zespół Multiconsult Polska rozpoczął prace nad wykonaniem studium korytarzowego, materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcji programowej dla inwestycji pn. „Budowa zachodniej obwodnicy miejscowości Pszczyna”.  Do zadań wykonawcy należy przygotowanie wszystkich materiałów, potrzebnych do uzyskania i uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Prace będą realizowane w czterech etapach: przygotowanie studium korytarzowego, w ramach którego przeanalizowane zostaną 3 warianty przebiegu trasy, opracowanie Raportu środowiskowego, a następnie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ostatnim etapem prac będzie przygotowanie wstępnego projektu przebiegu trasy.

 

Planowana obwodnica łączyć się będzie z drogą wojewódzką nr 935, a kończyć włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 939. Będzie jednojezdniową drogą klasy „G” i w zależności od wariantu, jej długość szacuje się w przedziale od 5,4 km do 8,2 km. Na wykonanie zadania Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach przewidział 30 miesięcy.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

Autostrada A2 Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec

15 lutego 2022

Multiconsult Polska projektuje 19-kilometrowy odcinek autostrady A2, Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec. Generalnym wykonawcą jest firma STRABAG. Inwestycja jest realizowana w trybie ‘Projektuj i Buduj’. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Autostrada A2 na odcinku Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec będzie trasą dwujezdniową o dwóch pasach, z zachowaniem rezerwy pod dobudowę trzeciego pasa. Przebiegać będzie przez miasto i gminę Siedlce oraz gminę Wiśniew i Zbuczyn. Multiconsult Polska przygotowuje projekt budowlany i wykonawczy, obejmujący m.in. dokumentację branży drogowej, mostowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). W zakres zadań projektanta wchodzi opracowanie projektu węzła drogowego Borki na przecięciu autostrady z DK2, dwóch MOP-ów (Miejsca Obsługi Podróżnych) oraz przejść i przepustów dla zwierząt.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

Projektowanie drogi ekspresowej S61

15 lutego 2022

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powierzyła zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Podborze (z węzłem) do węzła Śniadowo (bez węzła) na długości ok. 19,46 km (S61)+3,0 km (S8)+3,57 km (DW 627 – klasy G) firmie Polaqua S.A. Podwykonawcą została spółka Multiconsult Polska.

Firma Multiconsult Polska jest odpowiedzialna za projekt i nadzór autorski na etapie budowy około 22 km drogi ekspresowej. Co więcej, zakres prac obejmować będzie również uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń przed fazą budowy.

Trasa S61 przebiega przez obszar województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Omawiany fragment realizowany jest w systemie Projektuj i Buduj. Ma on częściowo przejąć ruch z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich. Dzięki nowej trasie ma skrócić się czas podróży, poprawić komfort jazdy oraz zmniejszyć emisja spalin i hałas. Ponadto, ma ona przyczynić się do przyspieszenia rozwoju przyległych terenów.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

STEŚ-R dla obwodnicy miejscowości Wschowa

15 lutego 2022

Do zakresu prac Multiconsult Polska należy opracowanie i analiza wariantów przebiegu obwodnicy miejscowości Wschowa wraz z określeniem strony, po której to obejście będzie przebiegało. Ponadto w ramach prac projektowych przygotowany zostanie projekt organizacji ruchu oraz rozwiązania z zakresu obsługi komunikacyjnej terenów sąsiadujących z inwestycją, w tym przebudowa istniejących dróg dojazdowych.

Multiconsult Polska uzyska także niezbędne decyzje administracyjne, przygotuje raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, jak również materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na wykonanie wszystkich prac firma ma 44 miesiące.

Zgodnie z przyjętymi przez inwestora założeniami projektowana trasa liczyć będzie około 9 km. Zlokalizowana będzie w województwie lubuskim i wielkopolskim, na terenie gmin Wschowa i Święciechowa.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

STEŚ-R dla obwodnicy Nowego Targu

15 lutego 2022

Multiconsult Polska wykonuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej, tzw. STEŚ-R dla zadania: -Budowa obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK49-. Do zadań firmy należy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie procedury na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zakres prac Multiconsult Polska obejmuje przygotowanie i przeanalizowanie kliku wariantów przebiegu obwodnicy, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji oraz wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrologicznej oraz opracowań środowiskowych. Na przeprowadzenie tych prac zespół Multiconsult Polska ma 43 miesiące. Etap II realizacji umowy, wiążący się z przetargiem na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, potrwa 11 miesięcy.

 

Według wstępnych założeń obwodnica Nowego Targu w ciągu DK 49 będzie miała około 5 km długości. Rozpoczynać się będzie w obrębie planowanego węzła -Nowy Targ Południe-, a kończyć włączeniem w ul. Jana Pawła II. Będzie drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Powstanie tej trasy wiąże się z budową i przebudową mostu oraz trzech wiaduktów. Inwestycja ma usprawnić ruch w tym rejonie kraju.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA OBWODNICY ZWOLENIA

15 lutego 2022

Na zlecenie GDDKiA firma Multiconsult Polska przygotowuje dokumentację określającą istotne parametry inwestycji planowanej w ciągu drogi krajowej nr 79. Zadaniem Wykonawcy jest wyznaczenie zakresu rzeczowego oraz finansowego tego przedsięwzięcia, a także przygotowanie i przeanalizowanie wariantów przebiegu obwodnicy. Ponadto Spółka wykona opracowania środowiskowe i uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana obwodnica zlokalizowana będzie w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim. Będzie jednojezdniową drogą klasy GP. Jej celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, usprawnienie komunikacji oraz poprawa bezpieczeństwa na tym obszarze. Docelowo trasa łączyć się będzie z drogą ekspresową S12.
Ten projekt to kolejne zadanie dotyczące dokumentacji projektowych dla miejskich obwodnic. Firma Multiconsult Polska wykonuje również STEŚ-R dla obwodnicy Nowego Targu oraz obwodnicy miejscowości Wschowa. Prowadzi także prace projektowe dla obwodnicy Ostrołęki.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

STEŚ DLA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ 73 NA ODCINKU PILZNO – JASŁO

15 lutego 2022

Multiconsult Polska wykonuje opracowanie studium korytarzowego i studium środowiskowo-techniczno-ekonomiczne dla rozbudowy drogi krajowej 73, odcinek o długości około 35 km Pilzno – Jasło. Prace studialne obejmą również obwodnice Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła.

Celem opracowania jest określenie korytarzy w terenie w obrębie których możliwe będzie opracowanie i dokonanie wyboru optymalnego wariantu przebiegu drogi z uwzględnieniem najmniejszego wpływu na obszary chronione i zabytki. Dokumentacja pozwoli w przyszłości na wybór optymalnego wariantu i bezpieczne uruchomienie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024

AUTOSTRADA A2 SIEDLCE – BIAŁA PODLASKA

15 lutego 2022

Multiconsult Polska opracowała Koncepcję Programową autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską.

Prace projektowe dotyczyły 63,5 km trasy o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z rezerwą pod trzeci pas. Przewidziane zostały trzy węzły drogowe, w tym węzeł Łukowisko, stanowiący połączenie autostrady A2 z drogą ekspresową S19. Zaplanowano także 3 pary miejsc obsługi podróżnych oraz 2 obwody drogowe przeznaczone na potrzeby utrzymania tej trasy.

Multiconsult Polska zaprojektowała 40 mostów i wiaduktów oraz, na przekroczeniu dolin rzek Krzymosza, Piszczanka i Krzywula, 3 estakady o długości ponad 250 metrów. W projekcie przewidziano również 20 przejść dla dużych i średnich zwierząt, 111 przejść dla zwierząt małych i płazów. Ponadto dokumentacja obejmuje przebudowę około 31 km istniejących dróg publicznych oraz budowę około 132 km dróg dodatkowych, mających służyć obsłudze trenerów przyległych.

Aktualności

 • Czy Polacy chcą 15-minutowych miast? Tak, ale nie

  Idea projektowania miast zakładająca możliwość realizacji wszystkich potrzeb mieszkańców w zasięgu piętnastominutowego spaceru budzi wiele kontrowersji. Okazuje się jednak, że Polacy nie mieliby nic przeciwko zamieszkaniu w takiej okolicy, gdyby [...]

  30 kwietnia 2024

 • Rewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

  Uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu Projektantów i Inżynierów, którego partnerem po raz kolejny była firma Multiconsult Polska, 17 kwietnia dyskutowali na najważniejsze aktualnie tematy dotyczące branży. Debatę strategiczną poświęconą podejściu uczestników [...]

  23 kwietnia 2024

 • Ranking źródeł energii – Polacy stawiają na OZE

  Jak pokazują ostatnie protesty w wielu krajach Europy, transformacja energetyczna, poza rozwiązaniami legislacyjnymi, będzie wymagała także szerokiego poparcia społecznego. Na pytanie o poziom akceptacji nowych źródeł energii stara się odpowiedzieć [...]

  3 kwietnia 2024