STEŚ DLA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ 73 NA ODCINKU PILZNO – JASŁO

KLIENT: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Multiconsult Polska wykonuje opracowanie studium korytarzowego i studium środowiskowo-techniczno-ekonomiczne dla rozbudowy drogi krajowej 73, odcinek o długości około 35 km Pilzno – Jasło. Prace studialne obejmą również obwodnice Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła.

Celem opracowania jest określenie korytarzy w terenie w obrębie których możliwe będzie opracowanie i dokonanie wyboru optymalnego wariantu przebiegu drogi z uwzględnieniem najmniejszego wpływu na obszary chronione i zabytki. Dokumentacja pozwoli w przyszłości na wybór optymalnego wariantu i bezpieczne uruchomienie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Wybrane projekty