Jako inwestor zastępczy Multiconsult Polska działa w imieniu zamawiającego, organizując i koordynując proces inwestycyjny. W ramach naszych usług zapewniamy m.in.:

  • nadzór nad pracami projektowymi,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej,
  • przeprowadzenie procesu wyboru wykonawcy,
  • nadzór inwestycyjny,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
  • wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazaniem inwestycji do użytkowania,
  • występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji.