STEŚ-R dla obwodnicy Nowego Targu

KLIENT: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Multiconsult Polska wykonuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej, tzw. STEŚ-R dla zadania: -Budowa obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK49-. Do zadań firmy należy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie procedury na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zakres prac Multiconsult Polska obejmuje przygotowanie i przeanalizowanie kliku wariantów przebiegu obwodnicy, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji oraz wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrologicznej oraz opracowań środowiskowych. Na przeprowadzenie tych prac zespół Multiconsult Polska ma 43 miesiące. Etap II realizacji umowy, wiążący się z przetargiem na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, potrwa 11 miesięcy.

 

Według wstępnych założeń obwodnica Nowego Targu w ciągu DK 49 będzie miała około 5 km długości. Rozpoczynać się będzie w obrębie planowanego węzła -Nowy Targ Południe-, a kończyć włączeniem w ul. Jana Pawła II. Będzie drogą dwujezdniową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Powstanie tej trasy wiąże się z budową i przebudową mostu oraz trzech wiaduktów. Inwestycja ma usprawnić ruch w tym rejonie kraju.

Wybrane projekty