W obszarze doradztwa środowiskowego zajmujemy się opracowaniami środowiskowymi w dziedzinie infrastruktury, przede wszystkim dróg, kolei i innych inwestycji liniowych. Wykonujemy m.in.:

 • studia wykonalności,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,
 • inwentaryzacje środowiskowe,
 • wyceny usług ekosystemowych,
 • prace z zakresu wycen nieruchomości,
 • szacowanie zobowiązań środowiskowych oraz rezerw,
 • dokumentacje środowiskowe na potrzeby uzyskiwania pozwoleń,
 • analizy strategiczne,
 • modelowanie oddziaływania na środowisko (hałas, powietrze),
 • analizy oparte na systemach GIS.

Ponadto eksperci działu prowadzą szkolenia z zakresu problematyki ochrony środowiska dotyczące aspektów technicznych i wymogów prawnych zarówno krajowych, jak i unijnych. Nasi konsultanci mają bogate doświadczenie w realizacji projektów wymagających jednoczesnej analizy wielu czynników wpływających na inwestycje i funkcjonowanie jednostek gospodarczych. Nasz multidyscyplinarny zespół łączy wiedzę techniczną, środowiskową, prawną, ekonomiczną i społeczno-gospodarczą, co pozwala nam na szerokie spojrzenie na potrzeby naszych klientów. W efekcie wieloletniej pracy z różnorodnymi organizacjami w Polsce i zagranicą potrafimy zarówno dobrze zrozumieć i ukierunkować się na potrzeby konkretnego klienta, jak i zaproponować skuteczne metody osiągania zamierzonych celów. Nasze zasady działania i wyróżniające nas cechy to:

 • wieloletnie doświadczenie w pracach o charakterze konsultingowym,
 • ukierunkowanie na potrzeby i interes klienta,
 • różnorodność doświadczeń projektowych pod względem branż, lokalizacji, wymagań,
 • umiejętność dostosowania poziomu usług do konkretnych wymagań zamawiającego,
 • doświadczenie w wykonywaniu opracowań z zakresu analiz technicznych, ochrony środowiska, analiz socjoekonomicznych oraz opracowań strategicznych,
 • umiejętne wykorzystywanie nowoczesnych technik (GIS, LIDAR, modelowanie) w realizowanych pracach technicznych i środowiskowych,
 • umiejętne łączenie doświadczenia środowiskowego z technicznym i prawno-ekonomicznym, które pozwala na dostarczanie klientom kompleksowych produktów i usług,
 • sprawdzone systemy koordynacji, planowania i zarządzania,
 • wsparcie i pomoc zespołu specjalistów technicznych z Polski i Norwegii,
 • gwarancja zachowania poufności danych.