„W 2016 r. spółka Multiconsult podpisała pakt Organizacji Narodów Zjednoczonych „Global Compact“ i została członkiem sieci ONZ „Global Compact Nordic Network”. Nasze wartości korporacyjne stanowią podstawę naszego postępowania i wszelkich naszych relacji z klientami, partnerami, dostawcami, usługodawcami, kolegami oraz władzami. (…)

Kodeks Praktyki i Etyki Biznesowej spółki Multiconsult, oparty na naszych wartościach korporacyjnych, określa zasady, które leżą u podstaw naszej działalności i wyznacza standardy postępowania, których przestrzegania oczekujemy od wszystkich pracowników oraz innych przedstawicieli spółki Multiconsult.”

 

Grethe Bergly 

Dyrektor Generalna

 

Więcej informacji: Ethics and integrity – Multiconsult (multiconsultgroup.com)

 

 

Kodeks praktyki i etyki biznesowej

 

 

KODEKS PRAKTYKI I ETYKI BIZNESOWEJ DO POBRANIA TUTAJ

 

 

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych do pobrania tutaj