Oferujemy szeroki zakres usług projektowych

  • Oferujemy szeroką gamę usług w zakresie drogowo-mostowo-konstrukcyjnym oraz w branży kolejowej.
  • Nasi projektanci mają szerokie doświadczenie w realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych, także międzynarodowych.
  • Nasz zespół tworzą inżynierowie, analitycy i project managerowie, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.
  • Cechuje nas otwartość na potrzeby klientów, indywidualne podejście do zagadnień projektowych oraz profesjonalizm w działaniu.
  • Współpracujemy z interesariuszami, przedstawicielami administracji publicznej, wykonawcami robót, społecznościami lokalnymi.
  •  Wspieramy naszych klientów, dostarczając nowoczesne i innowacyjne rozwiązania.

 

 

Korzystamy z szerokiej gamy oprogramowania wspomagającego proces projektowania firmy Bentley. Obejmuje ono programy dedykowane do projektowania dróg, kolei oraz mostów takich jak OpenRoads, OpenRail i OpenBridge.

 

W naszych projektach budowlanych i infrastrukturalnych wykorzystujemy również oprogramowanie z rodziny Autodesk, w tym m.in. programy AutoCAD, Revit, Civil 3D oraz Robot.

 

W obszarze projektowania konstrukcji inżynierskich korzystamy z narzędzi takich jak Tekla Structures, MIDAS oraz Sofistik.

 

Do analizy i symulacji ruchu wykorzystujemy programy PTV Visum, Visim oraz RailSys, a w celu analizy danych przestrzennych stosujemy różne wersje oprogramowania ArcGIS.

 

 

Nasz zespół drogowy wykonuje projekty autostrad, dróg ekspresowych, dróg głównych przyśpieszonych, dróg głównych, dróg zbiorczych, dróg lokalnych, dróg dojazdowych, ulic miejskich, dróg leśnych, ścieżek i tras rowerowych, skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, well padów oraz parkingów o dowolnej konstrukcji.

Więcej informacji: PROJEKTOWANIE DROGOWO-MOSTOWE

 

Opracowujemy dokumentacje projektowe związane z budową, przebudową i modernizacją linii, stacji i bocznic kolejowych, w tym intermodalnych i uniwersalnych terminali przeładunkowych.

Więcej informacji: PROJEKTOWANIE KOLEJOWE