Od początku działalności naszej firmy w Polsce współpracujemy przy realizacji największych projektów infrastrukturalnych. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam angażować się w zlecenia z sektora drogowego, zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym. Należymy do firm, które dzięki posiadanej wiedzy i profesjonalnemu podejściu do podejmowanych zadań dają gwarancję wykonania usługi najwyższej jakości.

Multiconsult Polska oferuje szeroką wiedzę techniczną dotyczącą konstrukcji inżynieryjnych. Opracowaliśmy skuteczne narzędzia, które mogą zostać wykorzystane na wszystkich etapach projektu – od planowania, poprzez koncepcję, wykonanie projektu, aż po budowę i eksploatację. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i nadzoru inwestorskiego dla inwestycji infrastruktury komunikacyjnej.

 

Zespół drogowy Multiconsult Polska składa się z doświadczonych inżynierów budownictwa lądowego posiadających nie tylko bogatą wiedzę techniczną odnośnie projektowania i wykonawstwa, ale także obejmującą realizacje inwestycji oraz zarządzanie projektem.

 

Jesteśmy liderem na polskim rynku w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji drogowych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Wybrane projekty