Multiconsult Polska wykonuje szeroki wachlarz ekspertyz, zarówno dla klientów publicznych, jak i prywatnych.

Wykonujemy między innymi:

 • analizy środowiskowe,
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • dokumenty strategiczne,
 • studia wykonalności,
 • analizy kosztów i korzyści,
 • analizy rynku nieruchomości,
 • analizy chłonności nieruchomości i przydatności inwestycyjnej terenów,
 • raporty due diligence (techniczne, środowiskowe faza I i faza II),
 • wyceny majątku na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych pod kredyty inwestycyjne,
 • wyceny na potrzeby MSR (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości),
 • wyceny zobowiązań środowiskowych związanych z uciążliwą działalnością przemysłową.

Ponadto w ramach przedinwestycyjnych analiz środowiskowych wykonujemy również wycenę tzw. usług ekosystemowych.

Pełnimy rolę inżyniera kontraktu, inżyniera bankowego, doradcy technicznego i środowiskowego po stronie zarówno sprzedającego, jak i kupującego. W ramach tych przedsięwzięć występowaliśmy w rolach kierownika projektu, projektanta, inspektora budowy, nadzorcy lub doradcy, często pełniąc kilka ról jednocześnie.

Naszym dodatkowym atutem jest zespół GIS składający się z doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie systemów informacji przestrzennej, analiz przestrzennych, zarządzania projektami GIS i bazami danych przestrzennych. Zespół dysponuje nowoczesnym, stale aktualizowanym oprogramowaniem i sprzętem, a także autorskimi metodami analizy danych przestrzennych.