AUTOSTRADA A2 SIEDLCE – BIAŁA PODLASKA

KLIENT: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Multiconsult Polska opracowała Koncepcję Programową autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską.

Prace projektowe dotyczyły 63,5 km trasy o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, z rezerwą pod trzeci pas. Przewidziane zostały trzy węzły drogowe, w tym węzeł Łukowisko, stanowiący połączenie autostrady A2 z drogą ekspresową S19. Zaplanowano także 3 pary miejsc obsługi podróżnych oraz 2 obwody drogowe przeznaczone na potrzeby utrzymania tej trasy.

Multiconsult Polska zaprojektowała 40 mostów i wiaduktów oraz, na przekroczeniu dolin rzek Krzymosza, Piszczanka i Krzywula, 3 estakady o długości ponad 250 metrów. W projekcie przewidziano również 20 przejść dla dużych i średnich zwierząt, 111 przejść dla zwierząt małych i płazów. Ponadto dokumentacja obejmuje przebudowę około 31 km istniejących dróg publicznych oraz budowę około 132 km dróg dodatkowych, mających służyć obsłudze trenerów przyległych.

Wybrane projekty