Cyfryzacja to proces przekształcania informacji z formatu fizycznego na cyfrowy. Czyli coś, co występuje w formie fizycznej, przekształcone zostaje na postać cyfrową i może być wykorzystywane do dalszych analiz.

Digitalizacja to proces polegający na wykorzystaniu technologii cyfrowej do usprawnienia procesów biznesowych, czyli wykorzystanie scyfryzowanych danych do automatyzacji procesów oraz zastosowań i usprawnień biznesowych. Dzięki temu procesy stają się bardziej efektywne i może to prowadzić nawet do zmian społecznych.
Transformacja cyfrowa to przekształcenie działań, procesów, produktów i modeli biznesowych w celu pełnego wykorzystania możliwości technologii cyfrowych. Dzięki temu możemy we właściwy sposób zarządzać ryzykiem i skutecznie poprawiać efektywność we wszelkich aspektach – osiągane poprzez zmianę zarządzania i funkcjonowania firm oraz dostarczanie wartości dodanej.
Zatem cyfryzacja i digitalizacja są częścią transformacji cyfrowej, a BIM, szczególnie rozumiany jako Better Information Management jest główną osią działań procesu budowlanego od koncepcji, przez projekt, budowę, analizy, aż do eksploatacji obiektu budowlanego i jego rozbiórki.
Multiconsult towarzyszy swoim klientom na każdym z tych etapów oferując najwyższą jakość usług i proponując różnorodne możliwości wykorzystania zbieranych i opracowywanych danych w celu poprawienia efektywności klientów.

Wybrane projekty