AUTOSTRADA A1

KLIENT: Gdańsk Transport Company S.A.

Multiconsult Polska pełnił rolę Niezależnego Inżyniera przy projekcie budowy autostrady A1 na odcinkach Rusocin – Nowe Marzy oraz Nowe Marzy – Toruń, budowanych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • przegląd dokumentacji projektowej przygotowanej przez wykonawcę w formule “projektuj i buduj”,
  • przegląd projektu wykonawczego i jego zgodności z zatwierdzonym projektem,
  • nadzór nad budową oraz monitoring zgodności pracy wykonawcy z systemem jakości,
  • rozstrzyganie roszczeń, ocena postępu prac oraz przygotowywanie certyfikatów płatności,
  • monitorowanie zgodności działań operatora z umową koncesyjną.

Okres: 2005-2012 (od 2012 Multiconsult Polska pełni rolę Niezależnego Inżyniera podczas okresu Eksploatacji i Utrzymania)

Wybrane projekty