Projektowanie drogi ekspresowej S61

KLIENT: Polaqua S.A.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powierzyła zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S61 od węzła Podborze (z węzłem) do węzła Śniadowo (bez węzła) na długości ok. 19,46 km (S61)+3,0 km (S8)+3,57 km (DW 627 – klasy G) firmie Polaqua S.A. Podwykonawcą została spółka Multiconsult Polska.

Firma Multiconsult Polska jest odpowiedzialna za projekt i nadzór autorski na etapie budowy około 22 km drogi ekspresowej. Co więcej, zakres prac obejmować będzie również uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń przed fazą budowy.

Trasa S61 przebiega przez obszar województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Omawiany fragment realizowany jest w systemie Projektuj i Buduj. Ma on częściowo przejąć ruch z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich. Dzięki nowej trasie ma skrócić się czas podróży, poprawić komfort jazdy oraz zmniejszyć emisja spalin i hałas. Ponadto, ma ona przyczynić się do przyspieszenia rozwoju przyległych terenów.

Wybrane projekty