Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku Iłża – Lipsko

KLIENT: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓD WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

Multiconsult Polska sprawuje nadzór inwestorski nad modernizacją odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Lipsko w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”.

Inwestycja obejmuje 30 km drogi, z czego 25-kilometrowy odcinek zostanie poprowadzony w nowym śladzie. Pozostały fragment będzie prowadził w dotychczasowym przebiegu. W ramach przedsięwzięcia przebudowanych zostanie 19 skrzyżowań trasy z drogami gminnymi i powiatowymi. Powstanie 29 obiektów inżynierskich, w tym wiadukt nad ulicą Wójtowską i most nad rzeką Iłżanką w Iłży oraz most nad rzeką Krępianką w miejscowości Jawor Solecki. Dla poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w ciągu drogi powstaną dwa ronda. Ponadto zostanie wybudowanych 26  przepustów i przejść dla zwierząt.

 

Inwestycję realizuje firma STRABAG. Wartość przedsięwzięcia to 277 milionów złotych. Planowany czas zakończenia robót to koniec roku 2026.

Wybrane projekty