Nadzór nad projektowaniem i budową obwodnicy Lipska

KLIENT: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Multiconsult Polska pełni nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządza kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79”. Inwestycja dotyczy realizacji ponad 6 km drogi klasy GP, położonej w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Początek obwodnicy Lipska znajduje się około 350 metrów na północ od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 754, koniec około 500 metrów od nowego przebiegu drogi wojewódzkiej numer 747.

Celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie z centrum miasta ciężkiego ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową numer 79. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Lipsku. Inwestycja usprawni również ruch w kierunku Warszawy.

 

Wykonawcą robót jest firma Budimex SA.

Wybrane projekty