Autostrada A2 Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec

KLIENT: STRABAG

Multiconsult Polska projektuje 19-kilometrowy odcinek autostrady A2, Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec. Generalnym wykonawcą jest firma STRABAG. Inwestycja jest realizowana w trybie ‘Projektuj i Buduj’. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Autostrada A2 na odcinku Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec będzie trasą dwujezdniową o dwóch pasach, z zachowaniem rezerwy pod dobudowę trzeciego pasa. Przebiegać będzie przez miasto i gminę Siedlce oraz gminę Wiśniew i Zbuczyn. Multiconsult Polska przygotowuje projekt budowlany i wykonawczy, obejmujący m.in. dokumentację branży drogowej, mostowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). W zakres zadań projektanta wchodzi opracowanie projektu węzła drogowego Borki na przecięciu autostrady z DK2, dwóch MOP-ów (Miejsca Obsługi Podróżnych) oraz przejść i przepustów dla zwierząt.

Wybrane projekty