Rozbudowa MP Lotniczego -Katowice- w Pyrzowicach

15 lutego 2022

Multiconsult Polska pełnił rolę Doradcy Technicznego dla banków przy rozbudowie MP Lotniczego -Katowice- w Pyrzowicach.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • monitorowanie uzyskiwania decyzji i zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia zadania
    inwestycyjnego,
  • weryfikacja budżetu projektu i płatności pod względem zgodności z ustalonym harmonogramem,
  • informowanie o ewentualnych ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na terminową realizację inwestycji,
  • nadzór nad wypłatą transz kredytowych oraz emisją obligacji.

Aktualności

Terminal kontenerowy DCT2 w Gdańsku

15 lutego 2022

Multiconsult Polska pełni funkcję Doradcy Technicznego dla instytucji finansujących projekt budowy terminala kontenerowego DCT2 w Gdańsku.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • Przegląd dokumentacji technicznej projektu
  • Przygotowanie raportu wstępnego
  • Przygotowanie raportu końcowego
  • Usługi doradcze w fazie projektowania i budowy

Aktualności

Terminal 2 – Okęcie

15 lutego 2022

Multiconsult Polska pełnił rolę Doradcy Technicznego dla banków przy budowie Terminala 2- Portu Lotniczego w Warszawie-Okęcie.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska obejmowały monitorowanie uzyskiwania decyzji oraz zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia zadania
inwestycyjnego, weryfikację budżetu projektu i płatności pod względem zgodności z ustalonym harmonogramem, informowanie o ewentualnych ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na terminową realizację inwestycji.

Aktualności

Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie

15 lutego 2022

Multiconsult Polska pełni funkcję Inżyniera Kontraktu dla inwestycji rozbudowy Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Inwestycja polega na rozbudowie wejherowskiego szpitala o nowy, trzykondygnacyjny budynek o powierzchni około 9 tys. m-. W budynku tym, na parterze, będzie mieścił się Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, wyposażony w 40 łóżek oraz Oddział Kardiochirurgii z 28 miejscami dla pacjentów. Na pierwszym piętrze znajdować się będzie blok operacyjny z 7 salami. Ponadto na terenie obiektu funkcjonować mają m.in.: Sterylizatornia, Zakład Serologii Transfuzjologicznej (Bank Krwi), Zakład Patomorfologii oraz pomieszczenia techniczne. Powstanie także łącznik, pozwalający na sprawną komunikację między istniejącym dotychczas budynkiem szpitala a jego nowo wybudowaną częścią. Inwestycja obejmuje także budowę wind, przystosowanych do transportu pacjentów, aparatury medycznej oraz zespołów ratowniczych.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu -Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie-, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aktualności