Budowa pawilonu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Kielcach

KLIENT: ARESZT ŚLEDCZY W KIELCACH

Multiconsult Polska pełni funkcję inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Kielcach”.

Inwestycja polega na budowie dwukondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego oraz czterokondygnacyjnego budynku zakwaterowania osadzonych (pawilon penitencjarny).  Rozbudowanie jednostki o pawilon penitencjarny typu zamkniętego ma na celu zwiększenie liczby miejsc przeznaczonych dla osób osadzonych, które będą przebywać na terenie aresztu śledczego. Obiekty będą również stanowiły zaplecze administracyjno-magazynowe aresztu.

 

W pawilonie penitencjarnym powstaną trzy oddziały mieszkalne przeznaczone dla 252 osób odbywających karę pozbawienia wolności. Poza celami mieszkalnymi, w budynku znajdą się także pomieszczenia pełniące inne funkcje, w tym m.in. biblioteka, kaplica, siłownia, świetlice, łaźnie oraz pomieszczenia dla funkcjonariuszy i pracowników aresztu.  W drugim z budowanych obiektów zaplanowano pomieszczenia biurowe, salę odpraw/konferencyjną oraz zaplecze magazynowe i techniczne.

Wybrane projekty