Nadzór nad budową „Lazurowej Przystani”

KLIENT: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LAZUROWA”

Zespół Multiconsult Polska pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i drogową „Lazurowa Przystań”.

Inwestycja polegała na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w rzucie zbliżonym do litery L. Bryła obiektu została podzielona na dwa, różniące się wysokością segmenty: B1 – dziewięciokondygnacyjny, B2 – siedmiokondygnacyjny, oba z lokalami biurowymi na parterze i dwupoziomowym garażem podziemnym. Wybudowano 62 mieszkania oraz 4 lokale użytkowe.

 

Nadzór nad inwestycją zrealizowano w oparciu o warunki FIDIC.

Wybrane projekty