Zaprojektowanie i budowa budynku magazynowo–administracyjnego – Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych (CMZM)

KLIENT: NARODOWY INSTYTUT MUZEÓW

Multiconsult Polska pełni funkcję Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa budynku magazynowo-administracyjnego – Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych (CMZM) wraz z towarzyszącym mu parkiem i niezbędną infrastrukturą”.

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie budynku muzealnego magazynowo-administracyjnego (tzw. Centralny Magazyn Zbiorów Muzealnych, w skrócie CMZM) wraz z towarzyszącym mu parkiem oraz niezbędną infrastrukturą.

 

Powstający Centralny Magazyn Zbiorów Muzealnych to proekologiczny projekt, który ma za zadanie połączenie funkcjonalności, ochrony i konserwacji zabytków z niskimi kosztami eksploatacji obiektu.

 

Realizowana jest budowa:

  • budynku muzealnego podzielonego na dwie części:
  • segment A o funkcji magazynowej,
  • segment B o funkcjach m.in.: administracyjnej, socjalnej, laboratoryjno-warsztatowej, edukacyjno-konferencyjnej, obsługi segmentu A wraz z dodatkowymi magazynami
  •  obiektów małej architektury,
  •  parkingów wewnętrznych, układu chodników, dróg wewnętrznych z zatokami dla pojazdów TIR i podłączeniem do drogi publicznej i ścieżek rowerowych.

Ponadto w ramach inwestycji powstaje ogólnodostępny park.

 

Wybrane projekty