Przebudowa dworca Gdańsk Główny

KLIENT: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.

Firma Multiconsult Polska pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu dla inwestycji polegającej na przebudowie dworca kolejowego Gdańsk Główny.

Inwestycja o wartości niemal 120 mln złotych obejmowała kompleksową przebudowę budynku dworca Gdańsk Główny. Dzięki niej przeprowadzono szereg prac konserwatorskich w historycznym gmachu gdańskiego dworca. Odtworzono m.in. witraże i detale architektoniczne na elewacji oraz we wnętrzu budynku (m.in. kartusze herbowe w holu). Zlikwidowano bariery architektoniczne. Na nowo zaaranżowano przestrzeń wewnątrz obiektu, a także dobudowano fragment podziemnego przejścia, które połączyło tunel pod ul. Podwale Grodzkie z budynkiem dworca.

 

Inwestycja realizowana była przez Polskie Koleje Państwowe S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 i dofinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wybrane projekty