Rozbudowa MP Lotniczego -Katowice- w Pyrzowicach

KLIENT: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Multiconsult Polska pełnił rolę Doradcy Technicznego dla banków przy rozbudowie MP Lotniczego -Katowice- w Pyrzowicach.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • monitorowanie uzyskiwania decyzji i zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia zadania
    inwestycyjnego,
  • weryfikacja budżetu projektu i płatności pod względem zgodności z ustalonym harmonogramem,
  • informowanie o ewentualnych ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na terminową realizację inwestycji,
  • nadzór nad wypłatą transz kredytowych oraz emisją obligacji.

Wybrane projekty