Wręcznie certfikatów

Multiconsult Polska Pracodawcą Przyjaznym Rowerzystom

30 września 2022

Gdański oddział naszej firmy został nagrodzony złotym certyfikatem Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom. W maju tego roku, jako zwycięzcy w kategorii firm średnich IX edycji kampanii rowerowej „Kręć kilometry dla Gdańska”, pozytywnie przeszliśmy audyt certyfikujący, podczas którego oceniono wdrożone przez nas udogodnienia dla rowerzystów oraz działania promujące jazdę rowerem do pracy.

Certyfikacja Pracodawców Przyjaznych Rowerzystom, wprowadzona przez Europejską Federację Cyklistów, ustanawia europejski standard dla firm wspierających pracowników wykorzystujących rower jako środek transportu do pracy. Procedura certyfikacji obowiązuje w 16 krajach. Polski punkt certyfikacji został powołanych przez Miasto Gdańsk i Polską Unia Mobilności Aktywnej.

 

Wręczenie certyfikatów odbyło się podczas uroczystej gali w trakcie XI Kongresu Mobilności Aktywnej, który odbył się w dniach 27 – 28 września w Gdańsku. 

 

 

 

Certyfikat Procodawca Przyjazny Rowerzystom

Aktualności

Autostrada A1

Jak nowe drogi szybkiego ruchu wpływają na rozwój gospodarczy regionów

9 września 2022

Trwają prace nad ukończeniem kolejnych inwestycji w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Wiosną 2023 roku autostrada A1 ma zostać oddana do użytkowania w całości. W najbliższych latach zaplanowane jest też otwarcie drogi ekspresowej Via Carpatia – międzynarodowego szlaku, który powstaje wzdłuż wschodniej granicy Polski oraz kolejnych fragmentów autostrady A2 - obecnie prowadzone są prace projektowe m.in. dla odcinka od węzła Siedlce Zachód do rejonu miejscowości Malinowiec. W ocenie eksperta Multiconsult Polska, Przemysława Panka wymienione inwestycje zwiększą atrakcyjność obszarów położonych przy nowych odcinkach, stymulując ich rozwój gospodarczy.

Firma Multiconsult Polska przygotowała projekt budowlany i wykonawczy, a także pełni nadzór autorski nad budową odcinka autostrady A1 między Kamieńskiem a Radomskiem. Aktualnie jest zaangażowana w prace projektowe na wspomnianym odcinku autostrady A2. Projektanci firmy wykonali także Koncepcje Programowe dla ponad 130 km autostrady A2 – przygotowali opracowania dla odcinka Mińsk Mazowiecki – Siedlce, Siedlce – Biała Podlaska oraz od Białej Podlaskiej do granicy państwa. Zespół Multiconsult Polska nadzoruje także powstawanie fragmentów drogi ekspresowej Via Carpatia.

 

Obszary położone przy nowych odcinkach autostrad zyskują przewagę konkurencyjną w zakresie dostępności do rynków zbytu oraz generują wzrost mobilności społeczeństwa. Dzięki rozwojowi nowoczesnej sieci transportowej i dostępowi do głównych tras oraz węzłów komunikacyjnych są bardziej atrakcyjne pod kątem nowych inwestycji, jak również wspomagają rozwój przedsiębiorczości. Ponadto, powstanie dróg szybkiego ruchu determinuje dostępność komunikacyjną regionu, co ma istotne znaczenie dla wzrostu poziomu zatrudnienia. Powyższe czynniki bezpośrednio wpływają na wzrost PKB i rozwój gospodarczy regionu – ocenia Przemysław Panek, Specjalista ds. Analiz i Prognoz Ruchu w Multiconsult Polska.

 

Kontynuacją obecnego programu drogowego będzie Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., który zakłada powstanie w Polsce ponad 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu i ukończenie ponad 3,7 tys. km trwających inwestycji. Celem jest połączenie miast wojewódzkich siecią autostrad i dróg szybkiego ruchu. Stan oraz gęstość sieci połączeń drogowych, ale też kolejowych, decyduje o dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów, szybkości przepływu towarów czy mobilności mieszkańców. Brak odpowiednich połączeń z drugiej strony, powoduje utrudnienia w przepływie ludności, zawężając rynek pracy i przyczyniając się do powstawania wykluczeń ekonomicznych czy społecznych.

 

Jak inwestycje drogowe stymulują wzrost PKB

 

Zdaniem eksperta Multiconsult Polska, wpływ nowych inwestycji drogowych na rozwój regionu zależy w dużym stopniu od jego profilu ekonomicznego. – Na przykład, budowa drogi ekspresowej łączącej większe miasta z regionem atrakcyjnym przyrodniczo, może stymulować rozwój infrastruktury turystycznej. W przypadku obszaru o tradycjach przemysłowych, możliwość szybkiego transportu np. komponentów do produkcji może z kolei wpłynąć na rozwój istniejących i powstawanie nowych ośrodków biznesowych – tłumaczy Przemysław Panek. – Obserwujemy to na przykładzie rozwijających się w całym kraju specjalnych stref ekonomicznych, których spora część powstała w sąsiedztwie nowo wybudowanej infrastruktury drogowej – dodaje.

 

Regiony poza głównymi ośrodkami miejskimi są w stanie zatrzymać wykwalifikowanych pracowników, wzmacniając lokalny rynek pracy. Możliwość szybkiego dojazdu do pracy czy, w przypadku firm, do klienta, wpływa również na wzrost konkurencyjności regionu, dzięki obniżeniu kosztów usług i ich szerszej dostępności.

 

Połączenie z międzynarodową siecią autostrad – rozwój turystyki i logistyki

 

W ostatnich latach dynamicznie rośnie sektor logistyczny w Polsce, co ma bezpośredni związek z rozwojem krajowej sieci drogowej. Dzięki tworzonym często na przecięciu głównych szlaków transportowych sortowniom czy magazynom logistycznym, Polska w krótkim czasie stała się istotnym graczem w tym sektorze. Jednocześnie branża oferuje tysiące miejsc pracy, nierzadko w znacznym oddaleniu od dużych miast. Wpływa to na dalszy rozwój lokalnego rynku pracy i poprawę warunków zatrudnienia, z uwagi na rosnącą konkurencję pracodawców w najbardziej popularnych lokalizacjach.

 

– W tej chwili nie dysponujemy oficjalnym narzędziem, pozwalającym precyzyjnie określić wpływ nowych inwestycji drogowych na atrakcyjność gruntów czy tworzenie nowych miejsc pracy. Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce funkcjonuje stosunkowo krótko i nie wypracowaliśmy jeszcze adekwatnych metod wykonywania takich szacunków. Możemy jednak obserwować rozwój stref ekonomicznych w różnych częściach kraju, które nieprzypadkowo powstają i rosną w bezpośrednim sąsiedztwie tworzących się  dróg – mówi Przemysław Panek.

 

Dlaczego autostrady o trzech pasach ruchu?

 

To, co wyróżnia odcinki autostrady A1, m.in. między Kamieńskiem a Radomskiem, to trzy pasy ruchu w każdym kierunku. W Polsce większość tras szybkiego ruchu powstaje jako drogi dwujezdniowe, co przy dużym natężeniu ruchu, a przede wszystkim, przy dużym udziale ruchu ciężarowego, wpływa na ograniczenie przepustowości.

 

– Klasyczny przykład zaburzonego przepływu ruchu obserwujemy na dwupasmowym odcinku autostrady A2 między Warszawą a Łodzią, gdzie wzmożony ruch ciężarowy powoduje, że nawet lewym pasem drogi samochody poruszają się wolniej niż pozwalają przepisy. Sytuację dodatkowo pogarsza wzajemne wyprzedzanie pojazdów ciężarowych, co może chwilowo powodować zupełne zablokowanie odcinka drogi – zauważa ekspert Multiconsult Polska.

 

Obecnie część powstających odcinków budowana jest w standardzie zapewniającym trzy pasy ruchu dla każdego kierunku. Trend ten możemy zaobserwować przede wszystkim w obszarach funkcjonalnych dużych aglomeracji miejskich. Zwiększenie przekroju drogi wpływa na poprawę segregacji ruchu, zwiększa przepustowość połączenia, a uzyskane warunki ruchu pozwalają na podróżowanie bez opóźnień. Dobrym przykładem jest tu Południowa Obwodnica Warszawy. Nie wszędzie jednak takie rozwiązanie wydaje się uzasadnione.

 

– W polskich warunkach zdarza się, że zakładana przepustowość drogi przez większość roku jest zupełnie wystarczająca, jednak problemy pojawiają się w okresach wakacyjnych. W podobnej sytuacji, zwykle nie rekomenduje się poszerzania drogi o dodatkowy pas ruchu. Koszty utrzymania zbyt rozbudowanej infrastruktury drogowej przewyższałyby bowiem korzyści z takiej inwestycji – podsumowuje Przemysław Panek.

 

 

Aktualności

Obwodnica Iłży

Obwodnica Iłży otwarta. Zespół Multiconsult Polska nadzorował realizację tej inwestycji

24 sierpnia 2022

W poniedziałek, 22 sierpnia br. oficjalnie otwarto ponad siedmiokilometrową obwodnicę Iłży w ciągu drogi krajowej numer 9 Radom – Rzeszów. Świeżo zakończona inwestycja wyprowadza ruch tranzytowy z centrum miasta, co przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu i spalin oraz zwiększa bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Zespół Multiconsult Polska nadzorował powstawanie tej obwodnicy. Umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana w październiku 2018 roku i obejmowała nadzór nad projektowaniem, realizacją robót i jakością ich wykonywania, a także nadzór nad całością dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę.

 

Obwodnica o długości 7,2 km jest drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o zmiennym przekroju. W ramach inwestycji wybudowano 8 wiaduktów, przebudowano istniejącą infrastrukturę drogową,  kolejową i sieciową, a także wykonano urządzenia ochrony środowiska – przepusty, przejście dla zwierząt oraz ekrany akustyczne.

 

Budowa trasy trwała 4 lata i kosztowała niemal 185 mln zł. Obwodnica omija Iłżę od strony zachodniej. Wjazd i zjazd z obwodnicy jest możliwy dwoma węzłami – na przecięciu z drogą powiatową (kierunek Pakosław) – węzeł Iłża Północ oraz na włączeniu w istniejącą drogę krajową numer 9 – węzeł Iłża Południe.

Aktualności

 • Multiconsult Polska Pracodawcą Przyjaznym Rowerzystom

  Gdański oddział naszej firmy został nagrodzony złotym certyfikatem Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom. W maju tego roku, jako zwycięzcy w kategorii firm średnich IX edycji kampanii rowerowej „Kręć kilometry dla Gdańska”, pozytywnie [...]

  30 września 2022

 • Jak nowe drogi szybkiego ruchu wpływają na rozwój gospodarczy regionów

  Trwają prace nad ukończeniem kolejnych inwestycji w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Wiosną 2023 roku autostrada A1 ma zostać oddana do użytkowania w całości. W najbliższych latach zaplanowane jest [...]

  9 września 2022

 • Jak wykorzystać potencjał energii geotermalnej w Polsce?

  Energia geotermalna może stanowić doskonałą alternatywę dla spalania paliw kopalnych, których ceny i dostępność w ostatnim czasie stały się nieprzewidywalne. Co więcej, geotermia jest stabilnym, dostępnym i niezależnym od warunków [...]

  1 lipca 2022

Ciepłownia Pyrzyce

Jak wykorzystać potencjał energii geotermalnej w Polsce?

1 lipca 2022

Energia geotermalna może stanowić doskonałą alternatywę dla spalania paliw kopalnych, których ceny i dostępność w ostatnim czasie stały się nieprzewidywalne. Co więcej, geotermia jest stabilnym, dostępnym i niezależnym od warunków pogodowych źródłem energii, a Polska posiada znaczące jej zasoby. Nad potencjałem wód termalnych w transformacji energetycznej Polski zastanawia się dr inż. Bogdan Noga, Zastępca Dyrektora Pionu Projektowania ds. Geologii w Multiconsult Polska.

Jak wskazuje tegoroczny raport Najwyższej Izby Kontroli, Polska dysponuje zasobami wód geotermalnych, które mogłyby zaspokoić połowę krajowego zapotrzebowania na ciepło. Jednak pomimo tego, udział energii pozyskanej z geotermii stanowi w Polsce ułamek procenta energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych[1].

 

Jak to działa?

 

W pewnym uproszczeniu, pozyskanie energii z wód termalnych wymaga wiercenia dwóch otworów o głębokości minimum 1200 m. Jednym, woda jest pobierana do instalacji geotermalnej, gdzie następuje odebranie od niej ciepła, drugim po schłodzeniu pompowana jest z powrotem pod ziemię. Tam ponownie ogrzewa się w sposób naturalny i znowu może zostać zatłoczona do instalacji. Jest to więc niewyczerpane źródło odnawialnej energii, którego wydajność pozostaje stabilna w długim okresie, niezależnie od warunków pogodowych. Jeden tzw. dublet geotermalny (otwór wydobywczy i otwór chłonny), w zależności od konkretnych warunków hydrogeologicznych i możliwości odbioru ciepła, jest w stanie zapewnić od kilku do kilkunastu MW mocy cieplnej, zaspokajając potrzeby kilku tysięcy gospodarstw domowych.

 

Aby mówić o energetycznym wykorzystaniu wód termalnych, muszą one spełniać dwa warunki – odpowiednio wysoka temperatura oraz wydajność otworu. W Polsce najlepsze warunki do rozwoju geotermii występują w pasie od Szczecina do Łodzi oraz w okolicach Zakopanego. W tych rejonach możemy spodziewać się temperatury wody w złożu powyżej 80 st. C przy wydajności na poziomie 150 m3 na godzinę – mówi Bogdan Noga z Multiconsult Polska. – Takie parametry pozwalają na wykorzystanie wydobywanej wody w miejskich systemach ciepłowniczych, zdecydowanie ograniczając zużycie paliw kopalnych – dodaje.

 

Wyzwaniem technologicznym dla rozwoju geotermii jest zatłaczanie schłodzonych wód termalnych ponownie pod ziemię. W trakcie eksploatacji sprawność otworów chłonnych stopniowo spada z powodu zarastania otworu osadem (zjawisko kolmatacji).

 

Niemalże od początku rozwoju geotermii w Polsce z problemem kolmatacji mierzą się różne zespoły. Zespół Multiconsult Polska może pochwalić się sukcesami w pracach nad ograniczeniem skutków tego zjawiska. Członkowie naszego zespołu są współwłaścicielami dwóch patentów, których efektem jest wydłużenie żywotności otworów chłonnych. Nasze badania pozwoliły na wydłużenie okresu eksploatacji otworu, bez konieczności jego czyszczenia, z trzech miesięcy do ponad trzech lat – mówi Bogdan Noga.

 

Czy geotermia może zastąpić paliwa kopalne?

 

Wydaje się, że w obecnej sytuacji geopolitycznej, energia geotermalna stanowi doskonałe uzupełnienie miksu energetycznego, pozwalając zastąpić gwałtownie drożejące paliwa kopalne. Wzrasta również dostępność finansowania otworów geotermalnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Nawet 100% środków na pierwszy otwór geotermalny mogą one pozyskać w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, prowadzonego przez NFOŚiGW. Na otwór chłonny i całą instalację geotermalną można z kolei pozyskać dofinansowanie w ramach programu „Polska Geotermia Plus” ze środków NFOŚiGW.

 

Same działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokazują, że geotermia ma znaczący potencjał. W ostatnich pięciu latach duże środki przeznaczono na wiercenie otworów badawczych, mających potwierdzić występowanie odpowiednich złóż w ponad 20 lokalizacjach w Polsce. Zdecydowanie widać zwiększone zainteresowanie tą technologią – ocenia Bogdan Noga.

 

Również Multiconsult Polska, specjalizująca się m.in. w doradztwie z zakresu projektów technicznych i ochrony środowiska, notuje rosnące zainteresowanie geotermią wśród krajowych inwestorów. Zespół ekspertów firmy zrealizował dotąd blisko 50 projektów robót geologicznych na poszukiwanie, rozpoznanie i udostępnianie wód termalnych. Opracował też kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie otworów geotermalnych i tzw. studiów wykonalności, określających możliwe wykorzystanie wód termalnych do celów ciepłowniczych.

 

Jak zaznacza Bogdan Noga, pomimo rosnącej dostępności środków publicznych na tego typu inwestycje, dla wielu, zwłaszcza mniejszych ośrodków, barierą ograniczającą rozwój geotermii w dalszym ciągu pozostają jej koszty.

 

Wiercenie dwóch otworów na głębokość 2 tys. m w okolicach Łodzi to koszt ok. 40 mln zł netto. Dla mniejszych zakładów ciepłowniczych zaangażowanie takich środków bywa wyzwaniem. Jednak ceny paliw kopalnych, z którymi konkuruje geotermia, rosną i można zakładać, że będą rosły również w przyszłości, a to korzystnie wpływa na opłacalność inwestycji w geotermię – ocenia ekspert.

 

W Polsce nie brakuje jednak przykładów ciepłowni, które od lat korzystają z wód termalnych. W ten sposób kilkunastu tysiącom mieszkańców ciepło zapewnia Geotermia Pyrzyce w woj. zachodniopomorskim. Uruchomiona w 1997 r. ciepłownia miejska w Pyrzycach jest jedną z pierwszych w Polsce, która na skalę przemysłową wykorzystuje ciepło geotermalne.

 

Badania geologiczne wskazują, że nawet jedna czwarta powierzchni Polski stanowi obszar perspektywiczny pod kątem wykorzystania wód termalnych w ciepłownictwie. Wygląda więc na to, że dysponujemy odpowiednimi zasobami, aby przynajmniej część spalanych paliw kopalnych zastąpić zeroemisyjnym źródłem energii o niemal niewyczerpanym potencjale.

 

[1] 0,26% w 2019 r. Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/energia-wod-termalnych.html

 

Aktualności

Szpital w Wejherowie

Zakończenie rozbudowy szpitala w Wejherowie

29 czerwca 2022

W kwietniu br. zakończono ostatnie prace budowlane, a w minionym tygodniu nastąpiło oficjalne otwarcie nowej części Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. W nowo powstałym budynku mieści się Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń.

Budowa obiektu, jak podaje inwestor – Szpitale Pomorskie sp. z o.o., kosztowała niemal 144 mln zł. Prace budowlane trwały ponad dwa lata i obejmowały rozbudowę wejherowskiego szpitala o nowy, trzykondygnacyjny obiekt o powierzchni około 9 tys. m ².

 

Na parterze nowo oddanego do użytku budynku mieści się Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń z Oddziałem Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, wyposażonym w 40 łóżek oraz Oddział Kardiochirurgii z 28 miejscami dla pacjentów. Na pierwszym piętrze zlokalizowano blok operacyjny z 7 nowoczesnymi salami, w tym jedną salą hemodynamiki. Na terenie obiektu funkcjonuje również Sterylizatornia, Zakład Serologii Transfuzjologicznej (Bank Krwi) oraz Zakład Patomorfologii. W ramach  inwestycji powstał także łącznik, zapewniający swobodną komunikację między istniejącym dotychczas budynkiem szpitala a jego nową częścią. Ponadto w budynku głównym szpitala wybudowano windy, przystosowane do transportu pacjentów, aparatury medycznej oraz zespołów ratowniczych.

 

Firma Multiconsult Polska pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu dla tej inwestycji, prowadząc m.in.: nadzór nad robotami budowlanymi, weryfikację dokumentacji projektowej i kontrolę finansową.
Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego przedsięwzięcia. Nasz zespół nadzorowy ma imponujące doświadczenie w prowadzeniu dużych inwestycji, także tych realizowanych w obiektach działających. Mimo toczących się przez dwa lata prac budowlanych szpital pracował w normalnym trybie – mówi Renata Mordak, członek zarządu i dyrektor pionu Transportu w Multiconsult Polska.

Wiemy, że to ważna i potrzebna pacjentom inwestycja. W ten sposób, w pewnym stopniu i my włączamy się w działania mające na celu ograniczanie skutków chorób cywilizacyjnych – dodaje.

Aktualności

Linia kolejowa

Multiconsult Polska z nową umową ramową na prace środowiskowe dla PKP PLK

23 czerwca 2022

Spółka Multiconsult Polska znalazła się w gronie firm, które na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe przygotują dokumentacje środowiskowe dla projektów kolejowych realizowanych do 2030 r. Umowa ramowa na prace środowiskowe została zawarta w maju br., a jej wartość to ponad 12 mln zł brutto.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego PKP PLK wyłoniły 5 wykonawców, z którymi na okres 48 miesięcy zawarły umowę ramową. Na jej podstawie zarządca sieci kolejowej będzie rozpisywał postępowania przetargowe na realizację poszczególnych zadań – tzw. zamówienia cząstkowe.

 

Zakres prac wykonawców obejmuje przygotowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP), raportów o oddziaływaniu na środowisko, raportów o oddziaływaniu na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych, dendrologicznych, analiz akustycznych i pomiarów hałasu oraz weryfikację takich analiz.

 

To już trzecia w historii współpracy Multiconsult Polska i PKP PLK umowa tego rodzaju. Pierwsza została zawarta w 2015 r., druga w 2018 r. W ich ramach zespół Multiconsult Polska opracował m.in. raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby modernizacji kilku linii kolejowych w woj. pomorskim w ramach tzw. Korytarza Kościerskiego oraz przygotował trzy Karty Informacyjne Przedsięwzięć dla przebudowy linii kolejowych w ciągu korytarza C-E 65 – tzw. LCS Tczew, LCS Bydgoszcz i LCS Inowrocław. Karty dotyczyły około 350 km linii. Przyrodnicy przeprowadzili także inwentaryzację przyrodniczą dla CMK na potrzeby dalszych dokumentacji projektowych i środowiskowych. Inwentaryzacja objęła obszary położone w województwie mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim i śląskim.

Aktualności

Stacja kolejowa

Multiconsult Polska będzie doradzać Centrum Unijnych Projektów Transportowych

20 czerwca 2022

Centrum Unijnych Projektów Transportowych wybrało Multiconsult Polska na doradcę technicznego, prawnego i ekonomicznego przy projektach współfinansowanych ze środków unijnych oraz bieżącej działalności Centrum. Multiconsult Polska jako jedyna firma spełniła wszystkie wymagania przetargowe.

Celem postępowania przetargowego było wyłonienie firmy doradczej, która skutecznie wesprze realizację projektów transportowych prowadzonych przez CUPT. Jako wybrany parter, Multiconsult Polska będzie doradzać w zakresie przygotowywania, wdrażania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Firma zajmie się również doradztwem w zakresie bieżącej działalności operacyjnej CUPT, a także prowadzeniem szkoleń dla pracowników instytucji.

 

Umowa została zawarta na okres do listopada 2023 r., a jej wartość sięga blisko 2,4 mln zł.

 

„Projekt doradczy dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych to dla nas ambitne wyzwanie realizacyjne ze względu na olbrzymią różnorodność tematów, z jakimi możemy się mierzyć. Spodziewamy się zarówno zagadnień o charakterze technicznym, prawnym, jak i finansowym, ale też takich, które stanowią połączenie tych trzech komponentów” – mówi Szymon Grabowski, dyrektor pionu w Multiconsult Polska.

 

CUPT ma pod opieką największe inwestycje w sektorze transportu w Polsce. Możemy się więc spodziewać, że pomyślne rozwiązanie problemów przed jakimi staną nasi konsultanci będzie kluczowe dla pełnego wykorzystania przyznanych nam środków UE na modernizację polskiej infrastruktury transportowej” – dodał.

 

Do realizacji zadań wynikających z kontraktu, Multiconsult Polska oddeleguje zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji i nadzorze nad projektami kolejowymi i drogowymi, prowadzonymi również w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Zespół Multiconsult Polska jako jedyny spośród zgłoszonych w postępowaniu spełnił wymagania procedury przetargowej.

 

 

 

Aktualności

Uczestnicy debaty strategicznej na Kongresie Infrastruktury Polskiej

Multiconsult Polska na Kongresie Infrastruktury Polskiej 2022

15 czerwca 2022

Renata Mordak, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Transportu Multiconsult Polska wzięła udział w debacie strategicznej podczas X edycji Kongresu Infrastruktury Polskiej, wydarzenia organizowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Rynek Infrastruktury. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli branży konsultingowej, firm wykonawczych, instytucji finansowych, jak i organów publicznych, odpowiedzialnych za największe inwestycje infrastrukturalne.

Jedna z najważniejszych dyskusji tegorocznej imprezy dotyczyła obecnych oraz przyszłych planów inwestycyjnych w sektorze transportowym. Na temat aktualnych wyzwań stojących przed branżą w kontekście sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, rosnącej inflacji, zakłóceń w łańcuchach dostaw czy sytuacji na rynku zamówień publicznych dyskutowali przedstawiciele firm doradczych, wykonawców i instytucji finansowych. Głos zabrali także najwięksi inwestorzy – w debacie udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK S.A.

 

Przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych

 

Renata Mordak, Członek Zarządu Multiconsult Polska, zwróciła uwagę na kwestię czasochłonności przygotowania inwestycji infrastrukturalnych.

 

– Właściwe przygotowanie inwestycji i późniejszy nadzór nad nią stanowią kluczowe elementy. Ostatni rok nie obfitował w przetargi dotyczące projektowania, a jednocześnie widzimy, że w już trwających projektach terminy zakładane na opracowanie dokumentacji są trudne do dotrzymania. W kontekście przyszłych inwestycji musimy starać się skrócić okresy niezbędne na uzyskanie poszczególnych decyzji, aby nie tracić czasu potrzebnego na samą realizację projektu – powiedziała.

 

Do kwestii liczby prowadzonych postępowań odniósł się m.in. Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wskazując, że kierowana przez niego instytucja prowadzi obecnie projekty o łącznej wartości ponad 50 mld zł.

 

– Wszyscy mówimy, że zamówień jest mało, jednak trzeba zadać sobie pytanie, jakie są faktyczne moce wykonawców działających w Polsce. Mówiąc kolokwialnie, ile miliardów jesteśmy w stanie przerobić. Z naszej perspektywy, jako zamawiającego, zadań mamy więcej niż dostępnych na rynku sił. W obecnej sytuacji rynkowej, bez względu na to ile zapłacimy, ludzie nie chcą pracować w weekendy, na dwie zmiany, a to wpływa na czas trwania projektów inwestycyjnych – powiedział Żuchowski.

 

Młodzi odchodzą z branży

 

Na wyzwania związane z pozyskaniem i utrzymaniem kadry wskazała również Renata Mordak, podkreślając, że z punktu widzenia firmy doradczej, lwią część kosztów projektu stanowią koszty wynagrodzeń specjalistów. W połączeniu z wysoką inflacją, często wieloletnimi terminami realizacji zamówień oraz nieustającą konkurencją na poziomie ceny, zjawisko to stanowi duże wyzwanie dla całego sektora.

 

– Nasza branża boryka się z odpływem młodych ludzi, których zniechęca odległa perspektywa uzyskania uprawnień koniecznych do wejścia na wyższy poziom wynagrodzeń. Konkurując ceną, nie jesteśmy w stanie ulec tej presji płacowej, więc inne branże – np. branża IT – stają się dla nich bardziej atrakcyjne – mówiła Renata Mordak. – W dzisiejszej rzeczywistości, możemy albo odnieść moralne zwycięstwo, ale w przetargach plasować się na końcu stawki, albo nadal brać udział w konkurencji cenowej – dodała.

 

Waloryzacja wynagrodzenia w kontraktach budowlanych

 

Uczestnicy panelu sporo uwagi poświęcili funkcjonowaniu mechanizmu waloryzacji, zawartemu w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. W ocenie większości przedstawicieli branży, przyjmowane przez zamawiających limity waloryzacyjne (zwykle na poziomie 5-10%) nie pozwalają na realne zabezpieczenie interesów wykonawców. Podkreślano, że obserwowany w ostatnich latach wzrost kosztów materiałów, usług i pracy, wymaga poprawy efektowności zasad waloryzacji kontraktów.

 

Na ten aspekt wskazał Krzysztof Jelonek, Dyrektor Oddziału Wschód Budownictwa Inżynieryjnego w firmie Skanska. – Obecnie trwają postępowania, w których wykonawca musi oszacować koszty utrzymania i serwisowania inwestycji przez okres 12-18 lat. Pytanie, czy 5 lub 10 proc. waloryzacji to pułap odpowiedni przy wieloletnich kontraktach – mówił. – Być może rozwiązaniem jest formuła „koszt plus”, w której wszyscy zagrają w otwarte karty, pokazując faktyczne koszty inwestycji i to wpłynie na uzdrowienie całej branży – zastanawiał się dyrektor Jelonek.

 

Kwestię waloryzacji poruszyła również Marita Szustak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, przypominając, że już trwające projekty realizowane są na podstawie kontraktów nieuwzględniających żadnej formuły waloryzacyjnej. Sygnalizowała jednocześnie konieczność określenia jasnych zasad waloryzacji dla przyszłych zamówień, aby wszyscy uczestnicy rynku mogli  brać w nich udział na równych, przejrzystych zasadach.

 

Organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Rynek Infrastruktury Kongres Infrastruktury Polskiej to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń dla przedstawicieli branży budowlanej i transportowej, co roku gromadzące kilkuset przedstawicieli firm, instytucji branżowych oraz organów administracji państwowej. Firma Multiconsult Polska była Partnerem Projektowym imprezy.

Aktualności

Aktualności

Pierwszy raport o oddziaływaniu na środowisko dla Kolei Dużych Prędkości w Polsce dla CPK

28 grudnia 2021

Spółka Centralny Port Komunikacyjny powierzyła firmie Multiconsult Polska opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowej linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – Łódź Niciarniana (bez Węzła Kolejowego CPK). Umowa między spółkami została zawarta 13 grudnia br., a jej wartość to 4 735 500,00 zł brutto.

Najważniejszym dokumentem, którego przygotowanie przewiduje podpisana umowa, będzie raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. To pierwsze tego typu opracowanie zlecone przez spółkę CPK dla planowanych w Polsce Kolei Dużych Prędkości. Jako fragment tzw. szprychy nr 9, linia nr 85 stanowić będzie nowe połączenie z Warszawy do Łodzi, umożliwiające jednocześnie włączenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w system transportu kolejowego. Pociągi będą się po niej poruszać z prędkością do 350 km/h. Szprycha nr 9 to kluczowy fragment infrastruktury kolejowej budowanej i rozbudowywanej w ramach projektu CPK.

 

Multiconsult Polska wykona analizy środowiskowe dla trzech wariantów planowanego przebiegu tej linii, z wyłączeniem samego węzła kolejowego. Badania dotyczyć będą terenów cennych przyrodniczo, obszarów zurbanizowanych i bogatych w obiekty zabytkowe. Prace nad dokumentacją obejmą m.in. pomiary hałasu oraz wykonanie modelowania akustycznego. Zadaniem spółki jest przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do złożenia wniosków oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

 

Analizy prowadzić  będzie zespół złożony z kilkudziesięciu ekspertów różnych specjalności, w tym przede wszystkim z zakresu akustyki, wód powierzchniowych i podziemnych, środowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i projektowania mostowego.

 

Cieszymy się, że to właśnie nasz zespół przygotuje dokumentację środowiskową dla tej inwestycji. Mamy doświadczonych specjalistów, którzy po raz kolejny będą mieli okazję uczestniczyć w dużym i ważnym projekcie infrastrukturalnym w Polsce. Umowa ta jest kontynuacją współpracy ze spółką CPK, dla której wykonujemy już inwentaryzacje przyrodnicze oraz dokumentacje STEŚ pod nowe linie kolejowe, a także analizy w zakresie badań terenu pod planowane lotnisko – mówi Joanna Borzuchowska, zastępca dyrektora Pionu Doradztwa Technicznego i Środowiskowego, Multiconsult Polska.

 

 

 

 

Aktualności