Krzysztof Rusiłko

ZASTĘPCA DYREKTORA PIONU TRANSPORTU

+48222460700

Posiada 15-letnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami z branży kolejowej. Posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w sektorze kolejowym. Autor kilkudziesięciu projektów z branży kolejowej.