Wrocławska Kolej Metropolitarna

KLIENT: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zespół Multiconsult Polska opracowuje dokumentację projektową w ramach inwestycji pn.: „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitarnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska-Wrocław”, realizowanej w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Inwestycja obejmuje:

  • odbudowę obecnie nieczynnej stacji Wrocław Świebodzki – układ torowy w rejonie peronów na stacji Wrocław Świebodzki będzie docelowo układem trzytorowym z peronem wyspowym
    i peronem jednokrawędziowym od strony północnej stacji (od ul. Robotniczej). Układ torowy zapewni obsługę pasażerską dwóch linii kolejowych nr 274 i nr 757. Przed peronami stacja przechodzi w układ czterotorowy, w którym 2 tory należą do linii kolejowej nr 274, a 2 tory należą do linii kolejowej nr 757;
  • dobudowę krawędzi peronowej na przystanku osobowym Wrocław Muchobór;
  • przebudowę przystanku osobowego Środa Śląska – układ torowy w rejonie peronów na stacji Środa Śląska będzie docelowo układem pięciotorowym z dwoma peronami wyspowymi wraz z przejściem podziemnym. Układ torowy zapewnia obsługę pasażerską linii kolejowej nr 275.

 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Wrocławia oraz gminy Środa Śląska.

 

Do obowiązków Multiconsult Polska należy m.in.: dostarczenie dokumentacji projektowej, pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych, w tym projektów budowlanych, wykonawczych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Firma odpowiedzialna jest za materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji lokalizacyjnej.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

 

Wybrane projekty