Usługi geodezyjne w ramach przygotowywania dokumentacji przedprojektowej dla linii kolejowej nr 85 i 86

KLIENT: CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY SP. Z O. O.

W ramach opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Projektu nr 00100012 pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny” dla Centralnego Portu Komunikacyjnego Multiconsult Polska wykonała wielobranżową dokumentację przedprojektową, obejmującą rozwiązania przedprojektowe dla prawie 600 km torów w 3 wariantach realizacyjnych. 

W ramach branży geodezyjnej sporządzono i oklauzulowano mapy w terenach zamkniętych (w obrębie KODGIK Warszawa, KODGIK Poznań, KODGIK Wrocław) oraz otwartych (na obszarze 13 powiatów). Mapy do celów projektowych zostały wykonane dla łącznej powierzchni 5 382,97 ha.  W ramach prac określono szacunkową wartość prawa własności przedmiotowych 6 300 nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w granicach przebiegu trasy linii kolejowej nr 85 i nr 86.

Wybrane projekty