Procesy geodezyjno-prawne nieruchomości w ramach projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz”

KLIENT: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Procesy geodezyjno-prawne nieruchomości w ramach projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz” obejmowały obszar o długości 72 km, zlokalizowany wzdłuż linii kolejowej 108, na odcinku od Jasła do Zagórza, a także fragment linii kolejowej 107.

W ramach prac geodezyjnych sporządzono mapy z projektem podziałów nieruchomości w powiecie jasielskim, krośnieńskim, sanockim oraz w Krośnie. Do sporządzenia kompletnej dokumentacji konieczne było badanie stanu prawnego nieruchomości. Nasi geodeci mogli się także wykazać doświadczeniem w zakresie badania dawnych ksiąg wieczystych LWH, ponieważ na obszarze województwa podkarpackiego obowiązywał kataster austriacki. Wykonano wykazy synchronizacyjne do aktualizacji ksiąg wieczystych.

 

Prace obejmowały również proces ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych bądź wyznaczenia punktów granicznych w terenie w obecności właścicieli nieruchomości. Podziałowi podlegało 686 działek. Kompletna dokumentacja posłużyła jako załącznik do uzyskania decyzji o ustaleniu linii kolejowej.

Wybrane projekty