Prace geodezyjno-prawne w ramach projektu pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 odc. Bydgoszcz – Toruń, odcinek 2 od węzła Emilianowo do węzła Solec”

KLIENT: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Prace geodezyjno-prawne w ramach projektu pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 odc. Bydgoszcz – Toruń, odcinek 2 od węzła Emilianowo do węzła Solec” polegały na sporządzeniu map z projektem podziału nieruchomości, które były niezbędne do złożenia wniosku o ZRID. Obszar opracowania obejmował odcinek o długości ok. 10 km, przebiegający przez tereny leśne, zarządzane przez Lasy Państwowe.

W ramach prac konieczne było sporządzenie dokumentacji dotyczącej rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Wodne. Prace terenowe polegały na ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczeniu punktów granicznych dla 75 nieruchomości na obszarze dwóch powiatów – miasta Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego.

Wybrane projekty