INVEST GDA

Klient: Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Zakres projektu

Multiconsult Polska Sp. z o. o. w maju 2016 r. podpisał umowę na wykonanie dokumentacji związanej  z opracowaniem koncepcji skomunikowania terenów zlokalizowanych w Gdańsku dla dwóch zakresów:

  • I „Ku Ujściu”,
  • II „PCL”.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • wykonanie wzdłuż torów PKP PLK bocznicy kolejowej o długości 1 km,
  • zlokalizowanie wzdłuż bocznicy kolejowej placu manewrowego i rampy przeładunkowej,
  • wykonanie koncepcji przebudowy z obsługą komunikacyjną i zaopatrzenia w media (woda, ścieki, prąd, gaz) działek zlokalizowanych przy ul. Ku Ujściu,
  • opracowanie analizy możliwości obsługi kolejowej terenów,
  • analiza możliwości obsługi kolejowej terenów Pomorskiego Centrum Logistycznego w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną „Analiza możliwości rozbudowy i modernizacji sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym”.

Okres: 2016