Nadzór nad przygotowaniem linii kolejowych na Pomorzu

KLIENT: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Multiconsult Polska pełni funkcję Inżyniera Projektu dla inwestycji pn. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu/remoncie jednotorowej linii kolejowej nr 234 na odcinku od km 11,030 do km 19,898 oraz jednotorowej linii kolejowej nr 229 na odcinku od km 24,400 do km 30,905 (łącznie ~15,40 km) wraz z urządzeniami sterowania i zasilania nietrakcyjnego, urządzeniami sterowania i telekomunikacją, a także wykonaniu dokumentacji projektowej dla łącznicy linii kolejowej nr 201 i linii kolejowej nr 229 w obrębie posterunku odgałęźnego Glincz wraz z urządzeniami sterowania i zasilania nietrakcyjnego, urządzeniami sterowania i telekomunikacją. Ponadto, w ciągu remontowanych linii kolejowych znajdują się 4 perony, 2 mosty oraz 2 wiadukty.

 

Realizowana inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

 

Kontrakt wykonywany jest zgodnie z procedurami FIDIC – „Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC Warunki Ogólne, wyd. w 1999 r. wraz z uzupełnieniami zawartymi w wydaniu z 2000 r.) oraz Warunkami Szczególnymi.

Wybrane projekty