Prace geodezyjno-prawne w ramach projektu pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 odc. Bydgoszcz – Toruń, odcinek 2 od węzła Emilianowo do węzła Solec”

8 marca 2024

Prace geodezyjno-prawne w ramach projektu pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 odc. Bydgoszcz – Toruń, odcinek 2 od węzła Emilianowo do węzła Solec” polegały na sporządzeniu map z projektem podziału nieruchomości, które były niezbędne do złożenia wniosku o ZRID. Obszar opracowania obejmował odcinek o długości ok. 10 km, przebiegający przez tereny leśne, zarządzane przez Lasy Państwowe.

W ramach prac konieczne było sporządzenie dokumentacji dotyczącej rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Wodne. Prace terenowe polegały na ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczeniu punktów granicznych dla 75 nieruchomości na obszarze dwóch powiatów – miasta Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego.

Aktualności

 • Ruszyło drążenie tunelu na S19 pod Rzeszowem

  W minionym tygodniu na trasie S19 rozpoczęła pracę maszyna drążąca tunel na odcinku Rzeszów Południe – Babica. To największe w Polsce urządzenie TMB, z angielskiego Tunel Boring Machine, metodą mechaniczną [...]

  19 lipca 2024

 • Wodór nie będzie paliwem przyszłości, ale rozwiąże inne problemy

  Wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, coraz wyraźniej rysuje się największa bolączka polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli brak elastyczności. Tylko w ciągu trzech wiosennych miesięcy, ze względu na przymusowe wyłączenia [...]

  24 czerwca 2024

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

Procesy geodezyjno-prawne nieruchomości w ramach projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz”

8 marca 2024

Procesy geodezyjno-prawne nieruchomości w ramach projektu: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz” obejmowały obszar o długości 72 km, zlokalizowany wzdłuż linii kolejowej 108, na odcinku od Jasła do Zagórza, a także fragment linii kolejowej 107.

W ramach prac geodezyjnych sporządzono mapy z projektem podziałów nieruchomości w powiecie jasielskim, krośnieńskim, sanockim oraz w Krośnie. Do sporządzenia kompletnej dokumentacji konieczne było badanie stanu prawnego nieruchomości. Nasi geodeci mogli się także wykazać doświadczeniem w zakresie badania dawnych ksiąg wieczystych LWH, ponieważ na obszarze województwa podkarpackiego obowiązywał kataster austriacki. Wykonano wykazy synchronizacyjne do aktualizacji ksiąg wieczystych.

 

Prace obejmowały również proces ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych bądź wyznaczenia punktów granicznych w terenie w obecności właścicieli nieruchomości. Podziałowi podlegało 686 działek. Kompletna dokumentacja posłużyła jako załącznik do uzyskania decyzji o ustaleniu linii kolejowej.

Aktualności

 • Ruszyło drążenie tunelu na S19 pod Rzeszowem

  W minionym tygodniu na trasie S19 rozpoczęła pracę maszyna drążąca tunel na odcinku Rzeszów Południe – Babica. To największe w Polsce urządzenie TMB, z angielskiego Tunel Boring Machine, metodą mechaniczną [...]

  19 lipca 2024

 • Wodór nie będzie paliwem przyszłości, ale rozwiąże inne problemy

  Wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, coraz wyraźniej rysuje się największa bolączka polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli brak elastyczności. Tylko w ciągu trzech wiosennych miesięcy, ze względu na przymusowe wyłączenia [...]

  24 czerwca 2024

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024

Usługi geodezyjne w ramach przygotowywania dokumentacji przedprojektowej dla linii kolejowej nr 85 i 86

11 stycznia 2024

W ramach opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla Projektu nr 00100012 pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny” dla Centralnego Portu Komunikacyjnego Multiconsult Polska wykonała wielobranżową dokumentację przedprojektową, obejmującą rozwiązania przedprojektowe dla prawie 600 km torów w 3 wariantach realizacyjnych. 

W ramach branży geodezyjnej sporządzono i oklauzulowano mapy w terenach zamkniętych (w obrębie KODGIK Warszawa, KODGIK Poznań, KODGIK Wrocław) oraz otwartych (na obszarze 13 powiatów). Mapy do celów projektowych zostały wykonane dla łącznej powierzchni 5 382,97 ha.  W ramach prac określono szacunkową wartość prawa własności przedmiotowych 6 300 nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w granicach przebiegu trasy linii kolejowej nr 85 i nr 86.

Aktualności

 • Ruszyło drążenie tunelu na S19 pod Rzeszowem

  W minionym tygodniu na trasie S19 rozpoczęła pracę maszyna drążąca tunel na odcinku Rzeszów Południe – Babica. To największe w Polsce urządzenie TMB, z angielskiego Tunel Boring Machine, metodą mechaniczną [...]

  19 lipca 2024

 • Wodór nie będzie paliwem przyszłości, ale rozwiąże inne problemy

  Wraz z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii, coraz wyraźniej rysuje się największa bolączka polskiego systemu elektroenergetycznego, czyli brak elastyczności. Tylko w ciągu trzech wiosennych miesięcy, ze względu na przymusowe wyłączenia [...]

  24 czerwca 2024

 • Wyjazd integracyjny zespołu Multiconsult Polska

  Na początku czerwca br. nasz zespół miał okazję spędzić aktywnie wspólny czas na wyjeździe integracyjnym. Dwudniowe spotkanie odbyło się na Mazowszu, w pięknych okolicznościach przyrody. Podczas spotkania nie tylko korzystaliśmy [...]

  21 czerwca 2024