REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 108 NA ODCINKU JASŁO – NOWY ZAGÓRZ

KLIENT: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Multiconsult Polska opracowuje dokumentację projektową i pełni nadzór autorski w ramach inwestycji pn.: ‘Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz’.

Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę torów, wymianę rozjazdów, a także zamontowanie unowocześnionych urządzeń sterowania ruchem. Ponadto, przewidziana jest modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych, a także przebudowa stacji Jasło i Nowy Zagórz. Ma zostać  stworzony także nowy przystanek osobowy Zagórz – Przemysłowy.

Po zakończeniu projektu nastąpi skrócenie czasu przejazdu pociągów pasażerskich relacji Jasło – Nowy Zagórz o ok. 23 min. Zmieniona ma zostać również prędkość pociągów pasażerskich do 100 km/h i pociągów towarowych do 80 km/h. Zmieni się także długość peronów – będą mierzyć 100-300 m.

Do obowiązków Multiconsult Polska należy m.in. dostarczenie dokumentacji projektowej, pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do zrealizowania robót budowlanych. W tym projektów budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską. Firma odpowiedzialna jest za materiały niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz realizowana jest w ramach Krajowego Programu Kolejowego, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jest ona linią pierwszorzędną, jednotorową, zelektryfikowaną na odcinku 44,990 – 46,589, a na odcinku 46,589 – 114,750 niezelektryfikowaną.

Wybrane projekty