POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA

KLIENT: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Multiconsult Polska pełnił rolę Doradcy Technicznego dla banku BGK dla nowobudowanej linii kolejowej łączącej Gdańsk z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz dalej w kierunku Gdyni i Kościerzyny.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • monitorowanie uzyskiwania decyzji i zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia zadania inwestycyjnego,
  • weryfikację budżetu projektu i płatności pod względem zgodności z ustalonym harmonogramem,
  • informowanie o ewentualnych ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na terminową realizację inwestycji,
  • nadzór nad wypłatą transz kredytowych oraz emisją obligacji.

Wybrane projekty