PODKARPACKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

KLIENT: Województwo Podkarpackie, Gmina Miasto Rzeszów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Multiconsult Polska opracował dokumentację przedprojektową dla projektu -Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA-

Zakres projektu:

 • analizy studialne linii kolejowych nr 91, 71, 106 na odcinkach Dębica – Przeworsk, Kolbuszowa – Rzeszów, Rzeszów – Stryków w odniesieniu do wykorzystania przy budowie PKA,
 • budowa linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka,
 • budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem w Rzeszowie,
 • zakup taboru kolejowego,
 • przebudowa części istniejących przystanków kolejowych oraz budowa nowych wraz z systemem parkingów P+R, chodnikami oraz drogami dojazdowymi.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

 • analiza potrzeb przewozowych,
 • analizy marketingowe wariantów inwestycyjnych,
 • analiza techniczna,
 • prognoza oddziaływania na środowisko,
 • analiza ekonomiczna,
 • analiza finansowa.

Wybrane projekty