OCENA MOŻLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA MINERALIZACJI URANOWEJ W POLSCE

KLIENT: Ministerstwo Środowiska

MULTICONSULT Polska dokonał oceny możliwości występowania mineralizacji uranowej w Polsce na podstawie wyników archiwalnych prac geologiczno-poszukiwawczych. Analizę wykonano w ramach realizacji programu Polityki Energetycznej, uwzględniającej wybudowanie w Polsce elektrowni jądrowych.

Analiza miała wykazać, czy w Polsce istnieje możliwość udokumentowania złóż uranu, który mógłby być wykorzystany jako paliwo do elektrowni jądrowych.

Świadczone usługi:

–  Analiza badań dostępnych materiałów archiwalnych
–  Ocena możliwości występowania mineralizacji uranowej
–  Wskazanie braków w wiedzy istniejących w odniesieniu do każdego z ocenianych regionów kraju.

Wybrane projekty