LINIA KOLEJOWA KRAKÓW – ZAKOPANE

KLIENT: PKP PLK S.A.

Multiconsult Polska wraz z firmą EY przygotowały studium wykonalności dla projektu budowy nowej linii kolejowej na odcinku Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz.

Zadania wykonywane przez Multiconsult Polska:

  • analizy społeczno-gospodarcze,
  • analizy rynku usług transportowych,
  • analizy ruchowo-marketingowe,
  • analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru,
  • analizy techniczne opcji i wariantów realizacji zadania wraz z oszacowaniem kosztów,
  • analiza środowiskowa,
  • analiza kosztów i korzyści oraz wybór wariantu i opcji modernizacji / budowy,
  • opracowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Wybrane projekty